Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2013

Immunterapi – framtidens behandling av Parkinsons sjukdom?

I sitt avhandlingsarbete vid Uppsala universitet har Therese Fagerqvist framställt antikroppar som specifikt binder till de skadliga förstadierna till Lewykroppar och som genom antikroppsbehandling visat sig kunna minska nivåerna av skadliga proteiner i det centrala nervsystemet hos möss.

Therese Fagerqvists avhandling handlar om proteinet alfa-synuklein som normalt finns i hjärnan, men som av någon okänd anledning ändrar form och ansamlas till långa olösliga proteintrådar. Dessa resulterar med tiden i så kallade Lewykroppar och orsakar en förlust av nervceller i hjärnan. Denna process anses vara en bakomliggande faktor i utvecklingen av både Parkinsons sjukdom och Lewy body demens och det verkar framför allt vara mellanstora lösliga förstadier till Lewykropparna, så kallade oligomerer, som är skadliga för hjärnans nervceller. Lewykroppar är långa olösliga proteintrådar som anses ligga bakom Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.
   
Målet med avhandlingen var att studera egenskaperna hos de skadliga oligomererna och utveckla antikroppar som endast känner igen dessa former. Avhandlingsarbetet beskriver olika protokoll för att laborativt framställa celltoxiska alfa-synuklein oligomerer. Dessa har sedan använts för att påvisa att de under speciella betingelser kan påverka normalt, fysiologiskt alfa-synuklein att börja aggregera.

Therese Fagerqvist har i avhandlingsarbetet också framställt antikroppar, som specifikt känner igen oligomerer, och visat att dessa kan detektera de skadliga proteinformerna i hjärnvävnad från avlidna patienter. Med hjälp av dessa antikroppar har en metod utvecklats som med hög känslighet kan mäta mängden av alfa-synuklein oligomerer. Att kunna mäta nivåer av alfa-synuklein oligomerer kan vara värdefullt för att på en ökad förståelse för sjukdomsprocesserna, för att tidigt kunna diagnostisera sjukdomarna och för att utvärdera nya behandlingsmetoder.

På genetiskt förändrade möss som utvecklat Parkinsons sjukdom kunde Therese Fagerqvist med kollegor visa att nivåerna av alfa-synuklein oligomerer ökade i hjärnan hos äldre möss med mer uttalade symptom. När mössen genomgick immunterapi, baserad på sådana antikroppar, resulterade behandlingen i sänkta nivåer av skadligt alfa-synuklein i centrala nervsystemet. Antikroppsbehandlingen verkade dessutom vara relativt säker då mössen inte fick någon ökad inflammation i hjärnan i samband med behandlingen. Kommande studier kommer att visa om denna behandlingsform även kan minska symptomen av sjukdomen.

FAKTA
Läs avhandlingen och ladda ner den: Studies of a-synuclein Oligomers-with Relevance to Lewy Body Disorders, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine, ISSN 1651-6206; 925

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera