Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2013

Svågereffekten – bananflugehonor håller det inom familjen

Bananflugehonor föredrar att para om sig inom familjen – helst med syskon till sin förra partner. Familjebandet spårar de genom lukt.

Bananflugehonor har helt andra preferenser för nya sexpartners än vad hanarna har. Hannarna ger sig helst ut på nya äventyr när en affär är över. Honorna håller sig däremot helst till samma hane – eller bröder till hanen de redan har parat sig med, ”svågrar”.

Det visar en ny studie från Linköpings universitet i samarbete med Oxford University som publiceras i Proceedings of the Royal Society B. Studien visar också att lukt spelar en viktig roll för partnerval. När bananflugor med en mutation som påverkade luktsinnet undersöktes så var mönstret mycket svagare.

– Det är därför tydligt att lukt spelar en viktig roll för att kunna känna igen släktingar och för att utföra partnerval, säger Hanna Løvlie doktor i etologi vid Linköpings universitet, en av forskarna bakom studien.

Resultaten kan komma att spela roll för hur vi ser på partnerpreferenser hos andra arter.

– Hannar och honor behöver inte nödvändigtvis ha samma preferenser och detta kan skapa könskonflikter mellan hannar och honor över parning, säger Hanna Løvlie.

Att hanar föredrar att uppvakta nya, obekanta honor är inget nytt fenomen i djurvärlden. Det har tidigare observerats hos däggdjur och höns, även om det är första gången det observerats hos bananflugor. En sådan här ”svågereffekt” har däremot aldrig påvisats eller undersökts.

– Vi vet inte säkert vad det här beror på. Hannar gynnas troligtvis av att välja partners med en bred genetisk spridning. Honor kan å andra sidan ha ”kostnader” för att para sig med genetiskt olika hanar, säger Hanna Løvlie,

Kostnaderna består i att spermier och ejakulat från olika hannar belastar immunförsvaret hos bananflugehonan.

FAKTA
I studien utfördes två experiment. I det första utsattes en hane eller en hona för två potentiella partnerns – den gamla partnern samt en obesläktad bananfluga. I det andra experimentet bestod umgänget en bror eller syster till den gamla partnern samt en obesläktad bananfluga.
Hanarna föredrog nya partnerns både framför sina gamla partner och hennes syster. Men honorna föredrog alltså sin gamla partner eller hans bror, framför en okänd partner.
Studien är ett samarbete mellan Linköping universitet och universitetet i Oxford.

Artikel: Sex-specific responses to sexual familiarity, and the role of olfaction in Drosophila. Tan, CKW, Løvlie, H, Greenway, E, Goodwin, SF, Pizzari, T & Wigby S. 2013. Proceedings of the Royal Society of London B 280. doi: 10.1098/rspb.2013.1691

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera