Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2013

Bältros bakom många infektioner i hjärnan

Bältros som orsakas av vattkoppsvirus kan ge infektion i hjärnan hos uppemot 200 svenskar varje år, vilket är mer än man tidigare känt till. Lång tid efter infektionen kan patienterna dessutom ha minnesstörningar och andra kognitiva problem.

Vattkoppsvirus kan ligga bakom mellan 150 och 200 fall av infektion i hjärnan i Sverige varje år.
Det visar en avhandling som grundar sig på förekomsten av hjärninfektioner i Västra Götalandsregionen.

– Det har funnits ett antagande bland läkare att vattkoppsvirus inte skulle vara en särskilt vanlig orsak till infektioner i hjärnan, men nu visar vi att man bör misstänka vattkoppsvirus hos patienter med olika typer av hjärninfektion, säger doktoranden Anna Grahn vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I avhandlingen studerades 121 patienter som sökt vård för hjärnhinneinflammation, hjärninflammation, stroke eller halvsidig ansiktsförlamning, och som visat sig ha vattkoppsvirus i ryggvätskan. Hos 24 patienter gjordes en särskild analys av ryggvätskan som visade tecken på nervcellskada i samband med infektionen. Särskilt tydligt var detta för patienter som haft hjärninflammation.

Tre år efter hjärninfektionen genomgick 14 av patienterna neuropsykologiska tester, som visade att flera hade en kvarstående kognitiv nedsättning.

– De var inte lika snabba i tankarna, de kunde ha problem med uppmärksamheten och förmågan att utföra komplexa uppgifter och de hade försämrat minne jämfört den friska krontrollgruppen, säger Anna Grahn.

Än så länge finns det inga kontrollerade behandlingsstudier gjorda för dessa patienter.

– Med tanke på hur många som får allvarlig hjärnskada av bältros är det viktigt att dessa patienter får rätt behandling och rätt uppföljning för att undvika neurologiska resttillstånd. Vi behöver undersöka bättre vilken den rätta behandlingen är för dessa patienter, säger Anna Grahn.

I flera länder som USA, Tyskland och snart även Finland, ingår vattkoppor i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

– Det finns diskussioner även i Sverige om att införa vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet, dessutom kommer ett vaccin mot bältros att introduceras i Sverige inom kort. Vaccination kommer förhoppningsvis att minska antalet neurologiska komplikationer. Avhandlingen bidrar med mer kunskap, säger Anna Grahn.

Avhandlingen Varicella-zoster virus infections of the central nervous system försvaras vid en disputation den 13 juni.

FAKTA VATTKOPPOR
Vattkoppor betraktas som en ofarlig sjukdom som ger feber, utslag och blåsor. Nästan alla får vattkoppor som barn, och det är ovanligt att den då behöver behandlas. Efter den första infektionen lagras vattkoppsviruset i nervknutor längs ryggraden och i hjärnan, för att senare kanske orsaka sjukdomen bältros. Både bältros och vattkoppor kan leda till neurologiska komplikationer, som till exempel hjärninflammation, hjärnhinneinflammation, halvsidig ansiktsförlamning och stroke.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera