Artikel från Göteborgs universitet
13 juni 2013

Ämne i hjärnan kan förutsäga depression hos äldre

Ett signalämne som kan mätas i ryggvätska skulle kunna visa vilka äldre personer som kommer att bli deprimerade, nästan tjugo år innan de utvecklar depressionen. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Den som är deprimerad kan bli orolig och nedstämd, få sömnproblem och få svårare att känna livsglädje. Depression är en vanlig sjukdom. Risken att drabbas ökar med åldern. Cirka 10 procent av den äldre befolkningen ( 65 år och äldre) lider av depression.

I den aktuella studien analyserades ryggvätskeprov tagna från 83 äldre kvinnor i början av 1990-talet. De kvinnor som då var deprimerade hade lägre nivåer av Interleukin 6, vilket är ett signalämne som ingår i immunförsvaret.

Uppföljningen visar nu att de kvinnor som inte var deprimerade när studien inleddes,  men som då hade lägre nivåer av signalämnet i hjärnan, betydligt oftare utvecklat depression 17 år senare.

– Vi kan se att det är ett väldigt starkt samband mellan låga nivåer av signalämnet och depression många år senare, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en observationsstudie. Det krävs fler studier innan fyndet eventuellt kan resultera i en klinisk markör, säger Silke Kern, forskare inom neuropsykiatrisk epidemiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Interleukin 6 är en signalmolekyl som utsöndras av vita blodkroppar. Signalmolekylen rekryterar försvarsceller till ett infekterat område eller en skada, och har även antiinflammatoriska egenskaper.

– Deprimerade patienter har ofta förhöjda nivåer av denna signalmolekyl i blodet, men nu när vi studerar halter i hjärnan hos deprimerade äldre ser vi lägre värden.. Vi har inga svar om varför det är så, men vi tror att det hänger ihop med åldrandet eftersom äldre kan har andra sjukdomsmekanismer. Vi vet att immunförsvarets halter av signalmolkyl ändras vid åldrandet,säger Silke Kern.

Artikeln Lower CSF interleukin-6 predicts future depression in a population-based sample of older women followed for 17 years har publicerats  i tidskriften Brain, Behavior, and Immunity.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera