Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2012

Dans ger unga tjejer bättre psykisk hälsa

Unga tjejer kan dansa sig till en bättre psykisk hälsa. Symtom som depression, stress, trötthet och huvudvärk minskar av regelbunden dans. Det visar en studie som gjorts av Anna Duberg, sjukgymnast vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Örebro universitet.

Regelbunden dansträning kan därmed ses som en strategi för att förebygga och behandla nedstämdhet och depression hos skolungdomar. Dansen ger också en ökad självkänsla och en ökad förmåga att hantera problem i vardagen.

I dansstudien inkluderades 112 svenska flickor i åldern 13 till 18 år. Flickorna hade vid upprepade tillfällen besökt skolsköterska för symtom som oro och nedstämdhet, trötthet, huvudvärk och värk i rygg, nacke och axlar. I studien randomiserades 59 flickor till en grupp som regelbundet dansade tillsammans två dagar i veckan och 53 flickor ingick i en kontrollgrupp där flickorna inte förändrade sina levnadsvanor.

Studiens resultat visar att de flickor som ingick i dansgruppen, trots alla de utmaningar som det innebär att vara tonårsflicka, ökade sin självskattade hälsa jämfört med kontrollgruppen. Den positiva effekten bibehölls vid uppföljningar efter fyra och åtta månader efter att dansträningen avslutats. Hela 91 procent av flickorna i dansgruppen bedömde att dansstudien gett en positiv erfarenhet. Detta kan på sikt även leda till en mer hälsosam livsstil över tid.

INFORMATION OCH KONTAKT
Studien Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention A Randomized Controlled Trial är publicerad i den amerikanska tidskriften Archives of Pediatrics and Adolescent medicine (JAMA).

För mer information kontakta Anna Duberg.
E-post: anna.duberg2@orebroll.se
Tel: 046-0705-509324

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera