Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 augusti 2012

Nya rön om hur nervceller bildas i hjärnan

Nya rön om hur nervceller nybildas i hjärnan kan öka möjligheten att i framtiden stimulera hjärnans återhämtning efter hjärnskador och stroke. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en ny studie.

Astrocyter är en typ av celler som har många funktioner i det centrala nervsystemet. Till exempel reglerar astrocyter kopplingarna mellan hjärnans nervceller, blodförsörjningen till hjärnvävnaden samt hjärnans förmåga att läka efter hjärnskada eller stroke.

Forskare från Laboratoriet för astrocytbiologi och CNS-regeneration, som leds av professor Milos Pekny vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en ny studie, som publiceras i den ansedda tidskriften Stem Cells, visat hur astrocyter även reglerar nybildning av nervceller i hjärnan.

I hjärnan reglerar astrocyter hur neurala stamceller delar sig, mognar ut till nervceller och integreras i det befintliga nätverket av nervceller. I studien visar forskarna att astrocyterna gör detta inte bara genom att utsöndra signalmolekyler, men också genom särskilda signalmolekyler som sitter på cellytan och är i närkontakt med andra celler.

– i har upptäckt att denna signalering styrs av något som kallas intermediära filament, och som är en del av astrocytens skelett. Det antyder att vi genom att påverka intermediära filament också skulle kunna öka nybildningen av nervceller, säger professor Milos Pekny.

Eftersom nybildandet av nervceller är viktig del av hjärnans förmåga att anpassa sig, är resultaten enligt Milos Pekny viktiga för att förstå hjärnans inlärning och återhämtning efter hjärnskada eller stroke.

– Våra resultat hjälper oss att i framtiden kunna hitta nya sätt för att åstadkomma bättre funktionell återkomst efter en hjärnskada, säger han.

Professor Peknys forskargrupp har i samarbete med andra forskare tidigare visat att astrocyter har förmågan att minska skadan i hjärnvävnaden efter stroke, och att astrocyter påverkar hur transplanterade stamceller överlever och integreras i hjärnan.

INFORMATION OCH KONTAKT
Artikeln “Astrocytes Negatively Regulate Neurogenesis through the Jagged1-Mediated Notch Pathway” e-publiceras i Stem Cells i augusti.

Laboratoriet för astrocytbiologi och CNS-regeneration: http://www.neurophys.gu.se/pekny
Kontakt: Milos Pekny, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-7863269 milos.pekny @neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera