Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2012

Blodflödesmätning med magnetkamera ger ny kunskap om hjärnans åldrande

En unik analys av blodflödet i hjärnan hos äldre beskrivs i den avhandling som Anders Wåhlin försvarar vid Umeå universitet den 8 juni.

Man vet inte orsaken till många former av demens och kognitiv nedsättning bland äldre. En hypotes som växt fram på senare år är att en åldersrelaterad ökning av pulsationerna i hjärnans blodflöde skulle skada de hjärnstrukturer som hjälper oss att minnas. I avhandlingen utvecklas metoder för att analysera pulsationer i hjärnans blodkärl med hjälp avancerad magnetkamerateknik och invasiva tryckmätningar i den vätska som omger hjärnan, ett område där forskargruppen vid Umeå universitet är världsledande.

I avhandlingen utvecklas och applicerades de här metoderna för att kartlägga sambanden mellan storleken på flera hjärnstrukturer och pulsationerna i hjärnans blodflöde hos äldre människor. Resultaten visar signifikanta samband med hjärnstrukturer som är centrala för minnet och forskningen har gett en bättre förståelse för hur kärlsystemets åldrande kan hänga ihop med hjärnans struktur. Det unika tillvägagångssättet har gett möjlighet att analysera samband mellan många viktiga parametrar och är en produkt av ett intensivt tvärvetenskapligt samarbete mellan klinisk neurovetenskap, medicinsk teknik och strålningsvetenskaper.

Förhoppningsvis kan kommande studier vidareutveckla förståelsen för hur dessa mindre uppenbara avvikelser i hjärnans blodflöden kan påskynda åldrandet.

KONTAKT OCH INFORMATION
Anders Wåhlin är forskningsassistent och doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, enheten för radiofysik, där han kan nås på
tel. 090-785 41 58
e-post anders.wahlin@radfys.umu.se
porträtt [Ref 1] (Foto: Khalid Ambarki)

Fredagen den 8 juni försvarar Anders Wåhlin, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Cerebralt blodflöde och intrakraniella pulsationer studerade med magnetresonanstomografi – Tekniska, fysiologiska och patofysiologiska aspekter (engelsk titel: Cerebral blood flow and intracranial pulsatility studied with MRI – Technical, physiological and pathophysiological aspects).Disputationen äger rum kl. 13.00 i Bergasalen, by. 27, NUS.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-55424

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera