Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2012

Svaghet efter stroke kan bero på ökad hämning i hjärnan

Störd reglering av ett nätverk i hjärnan som hämmar muskelkraft kan förklara att strokedrabbade har svårt för att utföra snabba och kraftfulla rörelser, skriver Mattias Hedlund i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 8 juni.

Det har länge varit oklart hur nervsystemet förhindrar maximal aktivering av musklerna vid bromsande muskelarbete. Om det inte gjordes, till exempel när någon kontrollerat försöker sänka en alltför tung vikt, skulle musklerna skadas. Trots att denna hämning är viktig är det ännu oklart var i centrala nervsystemet den äger rum och hur den går till. Resultaten i två delstudier i avhandlingen med så kallad funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) tyder på att ett avgränsat område i främre delen av hjärnbarken är inblandat. Det är ett område som ingår i ett nätverk som i tidigare studier visat sig ha en viktig roll för hämning av impulser, men också för att reglera muskelkraft.

Hämningsmekanismen verkar vara störd hos personer som har fått skador i hjärnan efter stroke (slaganfall). Personer med stroke har ofta svårt att utföra snabba och kraftfulla rörelser, ett problem som skulle kunna förklaras av en störning i hämningssystemet. Resultatet antyder då att hämningen aktiveras också vid förkortande muskelarbete, till exempel vid lyft av en vikt.

Två andra delarbeten i avhandlingen visar att muskelfunktionen efter en stroke förändras på flera sätt, vilket bland annat får betydelse för hur muskulaturen belastas under styrketräning. Styrketräning har på senare tid börjat användas som behandling för att öka muskelstyrkan efter en stroke, men resultaten av träningen är ofta begränsade. Avhandlingen visar att om personer med stroke genomför en styrketräningsövning enligt samma principer som för friska verkar den belastning som muskulaturen utsätts för vara för låg för att kunna ge bästa möjliga styrkeökning. I avhandlingen diskuteras tänkbara strategier för att skapa en mer gynnsam belastning och nå bättre effekt med träningen.

KONTAKT OCH INFORMATION
Mattias Hedlund, som är uppvuxen i Drängsmark utanför Skellefteå, är sjukgymnast och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för sjukgymnastik, Umeå universitet, där han kan nås på tel. 090-786 98 68 mobil 070-598 68 18 e-post mattias.hedlund@physiother.umu.se

Fredagen den 8 juni försvarar Mattias Hedlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Biomekaniska och neurala aspekter på excentrisk och koncentrisk muskelfunktion hos personer med stroke. Betydelse för styrketräning (engelsk titel: Biomechanical and Neural Aspects of Eccentric and Concentric Muscle Performance in Stroke Subjects. Implications for resistance training).

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Vårdvetarhusets aula. Fakultetsopponent är professor Jan Lexell, Lunds universitet. Läs hela eller delar av avhandlingen på

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera