Artikel från Göteborgs universitet
14 maj 2012

Elva miljoner satsas på matematik och läsning för barn

Under senare år har forskningen om lärande gjort banbrytande upptäckter. Få av dem tillämpas i klassrummet. Nu satsas drygt tio miljoner kronor på ett projekt där de nyaste rönen inom pedagogik, ämnesdidaktik, psykologi och neurovetenskap ska hjälpa lågstadieelever att räkna och läsa bättre.

Det pågår en intensiv forskning om barns inlärningsförmåga. Men insikterna får sällan möjlighet att korsbefrukta varandra över de vetenskapliga ämnesgränserna, och än mer sällan får de nya rönen genomslag i klassrummet.

Nu gör Göteborgs universitet en tvärvetenskaplig satsning där den senaste forskningen ska användas för att stärka yngre skolelevers kunskaper i läsning och matematik.

Med hjälp av en donation på drygt 10 miljoner kronor från Stena-stiftelsen i Göteborg sammanförs forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap med målet att göra forskningen direkt användbar i undervisningen.

– Forskning om lärande publiceras ofta i separata kanaler, utan tvärvetenskapliga utbyten. Det har skapat en kunskapsklyfta inte bara mellan olika vetenskaper, utan också när det gäller vilka frågeställningar som prioriteras, säger Georg Kuhn, professor i neurovetenskap och drivande i den nya satsningen:

– Genom att starta ett samarbete mellan lärare och forskare från olika områden hoppas vi kunna överbrygga dessa klyftor, och på ett nytt sätt föra ut forskningen i skolan.

Bland de vetenskapliga rönen som projektet utgår från finns pedagogiska studier som visar att barns kognitiva förmåga inte är förutbestämd, utan faktiskt kan både kartläggas och tränas.

Samtidigt har neurovetenskapliga forskare gjort banbrytande rön om hjärnans plasticitet, det vill säga förmåga att anpassa sig, som kopplar inlärningsförmåga till mental hälsa, näringslära och kardiovaskulär hälsa.

Psykologisk forskning tar i sin tur utgångspunkt i nya forskningsrön om inlärningsförmågan hos barn med kommunikativa handikapp – kunskaper som enligt Göteborgsprojektet skulle kunna tillämpas i den allmänna skolan.

Konkret innehåller projektet en helt ny universitetskurs för lärare, satsningar på sommarskola, stöd till nya forskningsprojekt, en webbsida med resurser för skolan samt återkommande forskningsseminarier. Satsningen följs upp vid ett årligt internationellt seminarium, där ledande forskare inom fältet är inbjudna.

– Vårt mål är att skapa en internationellt ledande forskningsmiljö som kan tävla om framtida forskningsanslag inom utbildningsområdet, säger Georg Kuhn.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera