Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2012

Fördelning av föräldraledighet påverkar spädbarns bearbetning av ansiktsuttryck

Barn i ettårsåldern skiljer mellan mammors, pappors och främlingars emotionella uttryck. Barnen använder sedan denna information för att reglera sitt eget beteende, visar en studie. Den visar också att föräldrarnas fördelning av föräldraledigheten påverkar barnens tolkning av andras ansiktsuttryck.

I sin avhandling har Clara Schmitow undersökt hur det går till när spädbarn börjar skilja mellan olika människor och olika ansiktsuttryck. Ett sätt att studera dessa frågor är att analysera spädbarns blickbeteende. I sina experiment vid Spädbarnslabbet vid Uppsala universitet har Clara Schmitow, doktorand vid institutionen för psykologi, använt olika metoder för att studera barnens blick.

I den första studien testades en huvudmonterad kamera, en liten kamera som barn bär på sina huvuden som en hatt för att registrera blick-beteende i “livesituationer”. Efter att man kunnat konstatera att metoden med huvudkameran fungerade kunde spädbarn från 10 till 14 månaders ålder observeras i olika “livesituationer”. Det kunde till exempel handla om två människor som samverkade i en normal konversation eller byggde med klossar. Det observerades att spädbarn riktade mer uppmärksamhet mot klossbyggandet än mot konversationen, speciellt klossarna och händerna på aktörerna.

I den andra studien observerades spädbarn i en annan “livesituation”. Ett nytt, tvetydigt objekt visades för 10 månader gamla spädbarn, medan en förälder och en försöksledare var närvarande. Om ingen information lämnades under presentationen av leksaken tittade barnen på försöksledaren mer än på föräldern, förmodligen för att leta efter information.
 
I den sista studien analyseras spädbarns blickbeteende i detalj med en dator som kan mäta ögonrörelser, så kallad ”corneal eye-tracking”. I denna studie visades bilder på föräldrars och främlingars emotionella uttryck (rädd/neutral/glad) för 14 månader gamla spädbarn. Resultaten visade att spädbarn diskriminerade mellan de tre emotionella uttrycken och reagerade starkast på de rädda ansiktena. Dessutom kunde det observeras att spädbarnens pupiller vidgades mer när de tittade på ansiktet till den förälder som inte var föräldraledig.

– Studien indikerar att fördelningen av föräldraledighet mellan föräldrarna kan påverka hur spädbarn bearbetar andra människors emotionella uttryck, säger Clara Schmitow.

– Studiens resultat väcker många frågor men den viktigaste slutsatsen är att barn kring sin första födelsedag verkar skilja mellan mammors, pappors och främlingars emotionella uttryck och använder dessa uttryck för att reglera sitt beteende. Dessutom har en ny metod, en huvudmonterad kamera, visats kunna fånga spädbarns blickbeteende i “livesituationer”, säger Clara Schmitow.

Kontakt:

Clara Schmitow,  Clara.Schmitow@psyk.uu.se

Avhandling:

The Social World Through Infants’ Eyes: How Infants Look at Different Social Figures

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera