Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 mars 2012

Bröstcancerpatienter avbryter behandling i förtid

Det är inte helt ovanligt att bröstcancerpatienter avbryter sin behandling i förtid och därför riskerar återfall i cancer. Nu har forskare vid Lunds universitet hittat ett sätt att förutsäga vem som kommer att avbryta sin behandling alldeles för tidigt.

Varje år diagnostiseras över 7000 kvinnor i Sverige med bröstcancer. Cirka 4000-5000 av dessa bröstcancerpatienter påbörjar en 5-årig antihormoniell behandling efter cancerdiagnos. Tidigare studier visar att cirka 20 procent avbryter behandlingen inom ett år.

Helena Jernström och hennes kollegor har i en aktuell studie undersökt om det går att förutsäga vem som kommer att avsluta sin behandling i förtid och därmed riskera återfall.
Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cancer Prevention Research.

– Läkarstudenten Andrea Markkula har gjort en gedigen sammanställning och analys av data i studien, säger Helena Jernström, docent i experimentell onkologi vid Lunds universitet.

Forskargruppen har studerat 417 bröstcancerpatienters journaler, patologutlåtanden och de frågeformulär som patienterna fyller i vid ett- respektive tvåårs-kontrollerna. Utifrån dessa data har de identifierat fyra egenskaper, s k kliniska markörer, hos patienter som oftare avbröt behandlingen: normal vikt, rökare och/eller feströkare, alkoholintag högst två gånger per månad samt mindre aggressiva tumörer.

Det visade sig att de patienter som uppfyllde minst två av de fyra markörerna också var de som i högre grad hade avstått sin behandling vid ett- respektive tvåårskontrollerna, berättar Helena Jernström.

Vid ettårskontrollen var det nästan nio procent som avbrutit sin behandling och efter två år nära tio procent.

– De patienter som inte hade följt behandlingen vid ettårskontrollen hade en cirka tre gånger högre risk att få tidigt återfall i sin bröstcancer.  Det är alltså viktigt att fullfölja sin antihormoniella behandling, säger Helan Jernström.

Varför just dessa markörer är kopplade till patienternas dåliga följsamhet i behandlingen står inte klart.

– Men om våra fynd bekräftas i ytterligare studier innebär det att vi har verktyg för att ge mer riktat stöd för att minska andel patienter som avbryter sin behandling i förtid, säger Helena Jernström.

ARTIKEL: Clinical profiles predict early non-adherence to adjuvant endocrine treatment in a prospective breast cancer cohort.

PUBLIKATION: Cancer Prevention Research
http://cancerpreventionresearch.aacrjournals.org/

KONTAKTt:
Helena Jernström, docent i onkologi, Lunds universitet, 046-177619, mobil: 0738-198264, helena.jernstrom@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera