Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2012

Intensiv mobilanvändning ger sömnsvårigheter hos unga

Unga höganvändare av mobil och dator löper större risk att drabbas av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa. – En slutsats är att det förebyggande folkhälsoarbetet även bör ge råd för hälsosam teknikanvändning, säger forskaren Sara Thomée vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i fyra olika studier undersökt hur användning av dator och mobil påverkar den psykiska hälsan hos unga.

Studierna, som bland annat omfattar enkäter med 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare, visar att ett intensivt användande av mobiltelefon och dator kan kopplas till både stress, sömnproblem och psykisk ohälsa.

– Vi har utforskat effekterna både kvantitativt och kvalitativt och följt upp personerna ett år senare. Slutsatsen är att en intensiv användning av kommunikationsteknik kan ha effekter på den mentala hälsan, säger Sara Thomée som presenterar resultaten i sin kommande avhandling.

Studierna visar bland annat att en frekvent mobilanvändning har ett samband med ökade sömnbesvär hos män samt med ökade depressionssymtom hos både män och kvinnor.   

– De personer som upplever mobiltelefonens ständiga tillgänglighet  som stressande är de som i störst utsträckning rapporterar om mentala symtom, säger Sara Thomée.

Att ofta använda dator utan paus ökar risken för stress, sömnbesvär och depressionssymtom hos kvinnor, medan män som har en intensiv datoranvändning oftare utvecklar sömnbesvär:

– Att ofta använda datorn sent på natten är inte bara associerat med sömnstörningar utan också med stress och psykisk ohälsa hos både män och kvinnor, säger Sara Thomée.

En kombination av intensiv dator- och mobilanvändning förstärker sambanden.

En slutsats är att de folkhälsoråd som ges till unga också bör inkludera råd och information om hur man på ett hälsosamt sätt använder kommunikationsteknologi.

– Det handlar till exempel vikten av att ta pauser, att ge tid för återhämtning vid intensiv användning och att sätta gränser för tillgängligheten, säger Sara Thomée.

Avhandlingen ICT use and mental health in young adults.Effects of computer and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression försvaras vid en disputation den 14 mars.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera