Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 december 2011

Strålbehandling vid bröstcancer kan ge förträngningar av hjärtats kranskärl

Det är känt att viss typ av strålbehandling ökar risken för hjärtinfarkt. En ny bröstcancerstudie vid Uppsala universitet visar att den ökade infarktrisken beror på en strålorsakad skada av kranskärlen. Med denna nya kunskap och modern teknik kan risken minskas eller elimineras. Resultaten publiceras nu i den välrenommerade amerikanska tidsskriften Journal of Clinical Oncology.

En ny bröstcancerstudie vid Uppsala universitet visar att den ökade infarktrisken beror på en strålorsakad skada av kranskärlen. Med denna nya kunskap och modern teknik kan risken minskas eller elimineras.  Resultaten publiceras nu i den välrenommerade amerikanska tidsskriften Journal of Clinical Oncology.

I studien ingick de kvinnor som bodde i Uppsala eller Kopparbergs län vid tiden för sin bröstcancer under perioden 1970-2003 och som dessutom genomgått kranskärlsröntgen under perioden 1990-2004. Totalt var det 199 kvinnor som både hade haft bröstcancer och undersökts med kranskärlsröntgen under den aktuella perioden. Typ av strålbehandling och lokalisation av förträngningar i hjärtats kranskärl kartlades noggrant.
 
Man noterade då att kvinnor med vänstersidig bröstcancer som hade fått strålbehandling hade en klart ökad risk för förträngning av den del av hjärtats kranskärl som ligger på hjärtats framsida, nära vänster bröstkorgsvägg. Vid större grader av förträngning av dessa blodkärl såg man en fyra till sjufaldig riskökning hos kvinnor med vänstersidig bröstcancer jämfört med högersidig. Man kunde även se en riskökning för förträngningar av kranskärlen hos de kvinnor med bröstcancer som hade fått strålbehandling mot lymfkörtlarna i närheten av bröstet.

– Strålbehandling är en viktig del av bröstcancerbehandlingen och ger ett bra skydd mot återfall och förbättrar överlevnaden. Sedan länge har man dock känt till att viss typ av strålbehandling ökar risken för hjärtinfarkt. Studien visar att den ökade infarktrisken beror på en strålorsakad skada av kranskärlen och inte själva hjärtmuskeln och är därmed ett framsteg i kunskapen om den bakomliggande orsaken. Med vetskap om detta kan man framöver minska eller eliminera risken med noggrann modern strålteknik, säger Greger Nilsson, forskare vid Institutionen för Radiologi, Onkologi och Strålningsvetenskap och läkare på onkologikliniken vid Akademiska sjukhuset.
 
– Av de cirka 8 000 kvinnor som fick behandling för bröstcancer under den aktuella perioden, så behövde endast 199 kvinnor genomgå kranskärlsröntgen. Vi rekommenderar definitivt fortsatt kvinnor med bröstcancer att erhålla strålbehandling för sin sjukdom för att minska risken för återfall. Studiens resultat innebär att alla ansträngningar bör göras för att minimera stråldosen till hjärtats kranskärl och sådan teknik finns och används idag, säger Greger Nilsson.
 
 
 

Kontaktinformation
För mer information kontakta Greger Nilsson, mobiltelefon: 0701-592157, e-post: greger.nilsson@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera