Tema

Stress ger alkoholsug hos barn till alkoholister

Om någon av dina föräldrar har alkoholproblem så är risken större att du dricker mer alkohol efter att du varit med om en stressig situation. Det visar aktuell forskning från Sahlgrenska akademin.

Det är sedan tidigare känt att barn till alkoholister löper ca 50 procents ökad risk att själva få problem med alkohol i framtiden. Ny forskning från Sahlgrenska akademin bidrar till ny kunskap bakom detta samband. Studien, som genomförts av forskaren Anna Söderpalm-Gordh, har publicerats i det senaste numret av tidsskriften Pharmacology Biochemistry and Behaviour.

Studien omfattar 58 friska försökspersoner, vilka delades in i två grupper utifrån om de hade en familjemedlem med alkoholproblem eller inte.

De både grupperna fick slumpvis vara med om två experimentella situationer, där den ena av uppgifterna var mer stressfylld och gick ut på att lösa mattetal under en viss tid inför publik. Därefter fick de båda grupperna dricka alkohol i ett experimentellt konsumtionstest eller så kallad placebo, beroende på vilken situation de lottades att vara med i.

– Resultaten visar att försökspersoner med föräldrar som missbrukar alkohol dricker mer alkohol än vad andra gör när de utsätts för stress, säger Anna Söderpalm-Gordh.

Detta beteende kan få negativa konsekvenser på sikt. Det är sedan tidigare känt att personer som dricker större mängder alkohol vid varje enskilt tillfälle löper högre risk att utveckla ett beroende i framtiden.

– Om alkoholen gör dig lugnare vid stress bör man försöka hitta andra sätt att lugna ner sig på, till exempel med hjälp av avslappningsövningar, säger Anna Söderpalm-Gordh.

Kontaktinformation
FAKTA ALKHOLISM
Man brukar prata om två typer av alkoholism, typ I och typ II. Typ I där alkoholmissbruk till stor del beror på geners interaktion med miljöns, exempelvis umgänge eller livshändelser och typ II, där det finns en stor genetisk risk, oberoende av miljö, för att ett alkoholberoende ska utvecklas. Ungefär 40 procent av den svenska befolkningen har en nära anhörig med alkoholproblem.

Kontakt:
Anna Söderpalm Gordh, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin
031-342 34 83
0734-21 48 48
anna.soderpalm@neuro.gu.se

Stress ger alkoholsug hos barn till alkoholister

 lästid ~ 1 min