Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2011

Säkrare diagnos av Alzheimers sjukdom

En ny studie från Sahlgrenska akademin visar hur analyser av ryggvätska kan användas för att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede. Forskarna bakom studien hoppas att deras fynd kan bidra till ökat internationellt genomslag för den här typen av diagnostiska metoder.

Det handlar om biomarkörer, det vill säga särskilda ämnen, som finns i ovanligt höga eller låga nivåer hos patienter som senare utvecklar Alzheimers sjukdom. De vanligaste biomarkörerna som forskarna identifierat i ryggvätskan hos patienter för Alzheimers sjukdom är proteinämnen och peptider, det vill säga korta kedjor av aminosyror.

– Det nya med vår studie är att biomarkörerna är mycket bra, bättre än vad som setts tidigare, eftersom studien gjorts mycket noggrant med lämpliga deltagare via kliniska undersökningar och väl genomförda och kontrollerade laboratorieanalyser, säger docent Johan Svensson som samarbetar med professor Kaj Blennows forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, vilken sedan lång tid forskat kring utvecklingen och spridandet av användandet av dessa biomarkörer.

Antal deltagare i studien var 60 patienter som utreddes på misstanke om demenssjukdom samt 20 friska kontrollpersoner.
– Vi mätte nivåerna av biomarkörerna i ryggvätskan och fann att höga nivåer av dessa ämnen fastställde diagnosen Alzheimers sjukdom med hög säkerhet jämfört med hos friska kontrollpersoner och patienter med andra demensformer, säger Johan Svensson och tillägger:
– Vi såg även att patienter som ännu inte uppfyllde alla kliniska kriterier för Alzheimers sjukdom hade liknande nivåer av biomarkörerna i ryggvätskan som patienter med fullt utvecklad Alzheimers sjukdom.

Forskargruppen drar därför slutsatsen att dessa mätningar kan användas för att upptäcka Alzheimers sjukdom också i de tidiga faserna av sjukdomen. Biomarkörerna kan då användas för att identifiera de patienter med milda symtom som har störst chans att få nytta av en behandling mot Alzheimers sjukdom
– Om en behandling med läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen blir tillgänglig kommer den troligen vara mest effektiv tidigt i förloppet och biomarkörerna skulle kunna användas i utvecklingen av sådana läkemedel, säger Johan Svensson.

Studien publiceras i tidskriften Journal of Alzheimer’s Disease.

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är en av våra stora folksjukdomar, mer än 100 000 personer är drabbade i Sverige. Det är sjukliga förändringar i hjärnans nervceller som orsakar sjukdomen, som framförallt drabbar minnet. Sjukdomen leder ofta till en för tidig död. Alzheimers leder inte bara till stort lidande för patienter och för anhöriga, utan också till enorma kostnader för samhället.


Tidskrift: Journal of Alzheimer’s Disease
Artikelns titel: Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Alzheimer’s disease: Diagnostic Performance in a Homogeneous Mono-Centre Population
Författare: Johansson P, Mattsson N, Hansson O, Wallin A, Johansson JO, Andreasson U, Zetterberg H, Blennow K, Svensson J.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Johan Svensson, universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare vid Kärnsjukhuset, Skövde, telefon 0500-431000, e-post johan.svensson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera