Tema

Svenskarnas alkoholkonsumtion oförändrad

Alkoholkonsumtionen i Sverige låg i stort sett stilla under första halvåret 2010. Systembolagets försäljning fortsätter visserligen att öka men smuggling och hemtillverkning minskar i motsvarande grad. En långsiktig minskning av resandeinförsel tycks dock ha brutits. Det visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet som kartlägger svenskarnas alkoholvanor månad för månad.

— Inget tyder på några betydande förändringar av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under årets första sex månader, säger Mats Ramstedt på SoRAD. När man summerar alla förändringar i olika delmängder hamnar vi på en i stort konstant nivå i jämförelse med första halvåret 2009.

Ett tecken på trendbrott noterades för resandeinförseln som har minskat årligen sedan toppåret 2004 men som var oförändrad under årets första sex månader.
– Den starkare kronan gör det billigare att handla utomlands och kan vara en anledning till denna stabilisering, säger Mats Ramstedt.  

En annan förändring i alkoholkonsumtionen är att skattningar av det vi kallar illegal alkohol, d.v.s. insmugglad alkohol och hembränd sprit, minskar.

— Det är positivt om den illegala alkoholen minskar, men samtidigt måste man komma ihåg att dessa delmängder är svårast att beräkna och därmed förknippade med störst osäkerhet.

Att alkoholkonsumtionen ligger stilla får också stöd i SoRADs data som baseras på vad svenskar själva uppger att de dricker oavsett var alkoholen är köpt. Detta visar en jämförelse av svaren från 9 000 slumpmässigt utvalda svenskar första halvåret 2010 med motsvarande uppgifter från 2009.

Av den sammantagna alkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret i år kan 63 procent härledas till Systembolagets försäljning medan införsel och smuggling stod för 14 respektive 5 procent. Resterande konsumtion utgjordes av folköl (6 procent), restaurangförsäljning (10 procent) och hemtillverkning (1 procent). Vad gäller olika dryckessorter, så svarade vin för 41 procent, starköl 29 procent och sprit för 21 procent av totalkonsumtionen. Folköl och cider/blanddrycker utgjorde 7 respektive 2 procent.

SoRAD gör två mätningar av svenskarnas alkoholvanor som bygger på statistik som samlas in varje månad. Den ena mätningen är baserad på en kombination av försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter via telefonintervjuer om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). Den andra mätningen baseras enbart på självrapporterade uppgifter och svaren på frågor om hur ofta och hur mycket man dricker olika alkoholdrycker. Telefonintervjuerna görs varje månad med 1 500 svenskar i åldern 16-80 år.

För ytterligare information kontakta
Mats Ramstedt, SoRAD, tfn 08-16 34 08 / 070-266 96 24 e-post mats.ramstedt@sorad.su.se   
Barbro Engdahl, SoRAD, tfn: 08-16 14 96/ 073-734 00 02 e-post barbro.engdahl@sorad.su.se

Tabeller som illustrerar beräkningen av den totala lkoholkonsumtionen i Sverige under första halvåret år 2009 i jämförelse med första halvåret år 2008 (liter ren [100 %] alkohol per invånare 15 år och äldre) och den självrapporterade alkoholkonsumtionen (liter ren [100 %] alkohol per invånare 16-80 år.) kan laddas ner på länken nedan.

Svenskarnas alkoholkonsumtion oförändrad

 lästid ~ 2 min