Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juni 2010

Genetiskt och socialt samspel grundar alkoholvanor

Ungdomar dricker för att hantera stress, dominera eller av sociala skäl. Men även genetiska faktorer spelar stor roll för riken för att utveckla alkoholmissbruk. Det visar forskaren Erika Comasco från institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Hon försvarar sin avhandling på Centrallasarettet i Västerås den 10 juni.

Personlighetsdrag, uppväxtmiljö och sociala relationer påverkar risken för att utveckla alkoholmissbruk. Även ärftliga faktorer spelar roll för om någon ska börja missbruka alkohol eller inte. Forskaren Erika Comasco har i sin avhandling undersökt samspelet mellan de ärftliga faktorerna och miljön när det gäller risken för att ungdomar i grundskolan eller gymnasiet börjar missbruka alkohol.

– Styrkan i avhandlingen är att resultaten bygger på en kombination av medicinsk vetenskap och sociologi. Dessutom går det att generalisera resultaten eftersom de kommer från en normalpopulation, som vi också jämför med en gravt alkoholiserad population, säger Erika Comasco.

Resultaten pekar på att ungdomarna dricker alkohol på grund av tre huvudsakliga skäl: sociala skäl, för att hantera stress eller för att dominera. Det visar sig också att ungdomarna själva underskattar hur mycket de själva dricker.

– Analyser av markörer för alkoholintaget i blodet identifierar med hög säkerhet ett högt intag, men stämmer inte överens med vad ungdomarna själva rapporterar. Håranalyser är däremot osäkra, förmodligen på grund av att olika hårpreparat kan störa analyserna, förklarar Erika Comasco.

Erika Comasco har också undersökt vad olika kända riskgener för alkoholism kan betyda för ungdomarna. Hon konstaterar en genvariant för en så kallad opioidreceptor hänger ihop med depressiva symtom hos ungdomarna. Den genvarianten har tidigare kopplats samman med ökade risker för högt alkoholintag och även med tungt alkoholmissbruk hos vuxna kvinnor.

– Vi har också kunnat konstatera att kombinationen av en annan riskgen för alkoholism tillsammans med sömnproblem också kan kopplas till alkoholkonsumtion hos ungdomarna, säger Erika Comasco. Hon fortsätter:

– Vi hoppas att med hjälp av olika psykosociala och ärftliga bakgrundsfaktorer kunna öka kunskapen om vad som ligger bakom så kallat riskbruk av alkohol hos ungdomar. Våra resultat kan också vara viktiga för att utveckla nya läkemedel och att individanpassa behandling av alkoholism i framtiden.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Erika Comasco 018-471 50 20

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera