Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2009

Anabola steroiders inverkan på hjärnan

Anabola androgena steroider kan orsaka försämrat rumsligt minne och nedsatt inlärningsförmåga, visar studier på hanråttor. Resultaten, som presenteras i en avhandling av Kristina Magnusson vid Uppsala universitet, ger även en möjlig fingervisning om vilka effekter anabola steroider kan tänkas ha på människor. Avhandlingen granskas den 25 september.

Anabola androgena steroider (AAS) påverkar hjärnans kommunikationssystem, vilket ger upphov till psykiska effekter. Hjärnans celler kommunicerar med varandra via så kallade transmittorer, som frisätts från en cell och sedan binder till mottagarenheter, så kallade receptorer, på nästa cell.

Kristina Magnusson har i sin avhandling studerat två sådana transmittorer, vars frisättning är kopplad till aggressivt beteende respektive kognitiva processer och beroendemekanismer i specifika regioner av hjärnan. Båda två kan brytas ner till mindre transmittorsubstanser, som fortfarande är biologiskt aktiva men som binder till andra receptorer, och som därför kan ge upphov till helt andra effekter.

I avhandlingen undersöker hon vilka effekter behandling med nandrolon, som är en vanlig typ av AAS, har på hanråttor. Resultaten visar tydligt att nandrolon påverkar nedbrytning av de båda transmittorerna, och även påverkar den receptor som den ena transmittorn binder till.

– De här förändringarna i hjärnan kan vara en del av förklaringen till de beteendeförändringar som rapporterats hos AAS-missbrukare, säger Kristina Magnusson.

Resultaten från ett beteendeförsök visar att de råttor som fått nandrolon fick försämrat rumsligt minne och sänkt inlärningsförmåga. De fick också förändringar i dynorfin-systemet i hippocampus, ett område i hjärnan som är starkt kopplat till minnesfunktioner.

– Det går inte att översätta resultaten från de här studierna på djur rakt av och vara säker på att AAS har samma effekter på människor.  Men resultaten ger ändå en fingervisning om vilka effekter som också skulle kunna uppstå hos mänskliga AAS-missbrukare, säger Kristina Magnusson.

Fakta: AAS består av det manliga könshormonet testosteron eller ämnen som liknar testosteron. Alla idag kända AAS har både muskeluppbyggande och maskuliniserande effekter. Tidigare har användandet av AAS främst förekommit bland atleter och kroppsbyggare i syfte att öka den fysiska prestationen, men idag används AAS även utanför den idrottsliga sfären och i andra syften, till exempel för att öka det egna självförtroendet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kristina Magnusson, 018- 471 41 17, 076-363 26 32, kristina.magnusson @farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera