Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2009

51 gener visar vem som har störst chans att besegra bröstcancer

Inom en nära framtid kan kanske ett prov från tumören användas för att se vilka kvinnor med bröstcancer som har goda chanser att besegra cancern och vilka som borde få extra behandlingsinsatser. 51 olika gener kan tillsammans berätta om prognosen är god eller dålig. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Forskargruppen har analyserat ett stort antal brösttumörer, både från personer som avlidit av sjukdomen och från patienter som fortfarande levde tio år efter det att de fått diagnosen. I de olika överlevnadsgrupperna skiljde sig uttrycket av 51 olika gener. Skillnaderna skulle kunna användas för att dela in patienterna i två prognosgrupper: en med god prognos och en med sämre prognos.

– Idag överbehandlas många bröstcancerpatienter samtidigt som vissa underbehandlas. Om man kan skilja ut de som har en sämre diagnos skulle man kunna satsa mer behandlingsresurser på dem, samtidigt som de som har en bättre prognos slipper onödig behandling, säger doktoranden Elin Karlsson.

Genom att jämföra produktmängden av dessa 51 gener med data från en tidigare studie kunde forskarlaget konstatera att generna har förmågan att förutse överlevnaden även för detta material.    

Forskargruppen har även undersökt proteinet BTG2, som visade sig vara involverad på flera nivåer i de undersökta tumörerna. Proteinet fanns oftare i prover från patienter som överlevt i minst fem år efter diagnosen, jämfört med patienter som avlidit innan dess. Sedan tidigare är det känt att proteinet har förmågan att hämma tumörens tillväxt, men det är första gången det använts som prognostisk markör.

– Vi anser att det är en lovande markör som sannolikt kan användas för att visa vilka patienter med bröstcancer som behöver följas extra noga. Men det kommer att krävas ytterligare forskning som bekräftar våra resultat innan man kan börja analysera proteinet i prover från patienter, säger Elin Karlsson.

Fakta bröstcancer
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och endast lungcancer har högre dödlighet. Varje år drabbas cirka 7000 personer i Sverige, varav ett fåtal män. Oftast opereras hela eller delar av bröstet bort, och den kirurgiska behandlingen kompletteras med strålbehandling, hormonell behandling och cytostatika. I Sverige lyckas allt fler patienter med bröstcancer besegra sjukdomen och idag överlever nästan tre fjärdedelar.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för onkologi

Avhandlingens titel: Novel biomarkers predicting long-term survival in breast cancer

Avhandlingen försvaras fredagen den 5 juni, klockan 13.00, hörsal Ivan Ivarsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Elin Karlsson, molekylärbiolog, telefon 031-342 78 55, 070-983 73 70, e-post elin.karlsson@gu.se

Handledare:
Docent Khalil Helou, telefon 031-342 84 43, e-post khalil.helou@oncology.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera