Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2008

Fiberrik mat kan skydda mot bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Varje år insjuknar ca 7000 kvinnor i bröstcancer, och antalet ökar för varje år. Forskare vid Lunds universitet lägger nu fram resultat som dels stödjer teorin att fiberrik kost skyddar mot bröstcancer, dels beskriver en av mekanismerna bakom detta skydd.

Emily Sonestedt heter författaren till flera av studierna, bl.a. en som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Carcinogenesis. Hon har använt sig av material från den stora Malmö Kost Cancer-undersökningen från 1990-talet, där data från nära 30 000 personer samlades in. 544 kvinnor som ingick i studien, och som inte tidigare haft cancer, fick senare bröstcancer. De jämfördes med de kvinnor i Kost Cancer-studien som inte fått cancer.
– Jämförelsen visar att de kvinnor som åt mest fiberrikt bröd hade 25 procents lägre risk för bröstcancer än de som åt minst fiberrikt bröd. Att äta mycket frukt, bär och grönsaker minskade också risken, förklarar Emily Sonestedt.
Hon och hennes kollegor har dessutom studerat lignaner, en sorts ämnen som förekommer mycket i fiberrik mat och som i tarmen omvandlas till s.k. enterolakton. Detta liknar till sin struktur det kvinnliga könshormonet östrogen, som är känt för att kunna öka risken för bröstcancer. Malmöforskarna tror att enterolakton har sin positiva verkan genom att det ”konkurrerar ut” östrogenet i förhållande till eventuella tumörer, så att östrogenet inte längre kan hjälpa tumörerna att växa.
I en annan studie visar Emily Sonestedt att kvinnor med en hög halt av enterolakton i blodet hade en minskad risk för bröstcancer. En hög halt av enterolakton var kopplat till en fiberrik kost, speciellt ett högt intag av fiberrikt bröd, frukt och bär. Det finns också andra källor till enterolakton i maten, men det verkar krävas en viss halt av just fiber i kosten för att enterolaktonet ska kunna ge sin skyddande effekt. Denna studie har just publicerats i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.
Rökning och övervikt var däremot kopplat till en lägre halt av enterolakton, även hos kvinnor som åt en fiberrik kost.
– När det gäller rökarna, så kan det bero på att deras enterolakton går åt till att bekämpa rökningens skadliga effekter i cellerna. När det gäller de överviktiga, så finns det tecken som tyder på att personer med övervikt har en annan tarmflora än normalviktiga. Därför har de kanske svårt att bilda enterolakton, säger Emily Sonestedt.
Att äta mycket fiberrikt bröd, frukt, bär, grönsaker och nötter har redan i många andra studier visat sig vara bra för hälsan. Malmöforskarnas arbeten ger ytterligare en pusselbit till bilden, genom att visa hur sådan kost också minskar risken för bröstcancer.

Kontaktinformation
Mer information Emily Sonestedt, tel. 040-39 13 24 eller 073-700 71 45, e-adress Emily.Sonestedt@med.lu.se. Emily Sonestedt tillhör Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och disputerar vid Lunds universitet den 19 december.

Tidskriften Carcinogenesis har webbadressen http://carcin.oxfordjournals.org/
Tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention har webbadressen http://cebp.aacrjournals.org/

En nedladdningsbar bild på Emily Sonestedt finns på http://www.lu.se/images/Nyhetsbilder/Emily.Sonestedt.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera