28 april 2008

Kvinnor som återinsjuknar i bröstcancer behöver särskilt stöd

Kvinnor som får återfall av bröstcancer hamnar ofta i en svår livskris. För att må så bra som möjligt i denna svåra och utsatta situation behöver de särskilt stöd från vården. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Att återinsjukna i bröstcancer är en svår livskris som förändrar livet för många av de drabbade. Leg sjuksköterska Elisabeth Kenne Sarenmalm har i sin avhandling undersökt hur 56 kvinnor upplevde livet efter att de fått veta att cancern kommit tillbaka.
– Även om flera kvinnor redan hade misstänkt återfall var de ändå oförberedda på den kris de upplevde då de fick reda på att bröstcancern kommit tillbaka. Tiden efter återfall innebär en pendling mellan svårigheter och utmaningar, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

Avhandlingen visar att kvinnorna upplevde en stor rädsla över sin ovissa framtid och sjukdomens oförutsägbarhet samt vissheten om framtida svårigheter. De vanligaste förekommande symtomen vid återfall i bröstcancer var smärta, sömnproblem, oro, bristande sexlust, ledsenhet och besvärande muntorrhet. Sammantaget gav detta en sämre livskvalitet.

Att anpassa sig till att än en gång leva med bröstcancer gjorde att kvinnorna genomgick en inre förändringsprocess.
– Över tid anpassade sig kvinnorna till att leva med sjukdomens konsekvenser och att ha ett ständigt närvarande hot mot livet. Vilka svårigheter kvinnorna än genomgick, upphörde aldrig livet att ha mening och de anpassade sig ständigt till de förändringar de utsattes för. Genom att finna mening i situationen och återfinna viktiga livsvärden skapade kvinnorna välbefinnande och kunde leva i nuet, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

Hon har också undersökt kvinnornas känsla av sammanhang, det vill säga hur begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaron upplevdes.
– Det visade sig att de kvinnor som hade en stark känsla av sammanhang upplevde färre besvärliga symtom, hade mindre ångest och hade lättare att anpassa sig till sjukdomen vilket i sin tur ledde till att de upplevde högre grad av hälsa och livskvalitet.

Elisabeth Kenne Sarenmalm menar att det finns mycket som vården kan göra bättre för att dessa kvinnor ska må bättre i den utsatta situation som det innebär att återinsjukna i bröstcancer.
– Vården måste se till helheten, till alla behov såväl psykiska som fysiska. Idag finns inget särskilt utformat stöd, till exempel samtalsstöd, inget vårdprogram och inga riktlinjer för kvinnor som drabbats av återfall i bröstcancer vilket verkligen behövs, säger Elisabeth Kenne Sarenmalm.

FAKTA BRÖSTCANCER
Drygt 7 000 svenskor drabbas årligen av bröstcancer och mer än 70 000 kvinnor lever med en bröstcancerdiagnos. Risken för bröstcancer ökar med åldern och 65 procent av de drabbade är 55 år eller äldre. Varje år avlider ungefär 1 500 kvinnor av bröstcancer.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: When Breast Cancer Returns – Women’s Experiences of Health, Illness and Adjustment During the Breast Cancer Trajectory
Avhandlingen är försvarad.

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter, och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg sjuksköterska Elisabeth Kenne Sarenmalm, telefon: 0500–43 29 68, 070–848 1992, e-post: elisabeth.kenne-sarenmalm@vgregion.se

Handledare:
Docent Joakim Öhlén, telefon: 031–786 6075, e-post: joakim.ohlen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera