Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2008

Kaffe kan skydda mot bröstcancer

Beroende på vilken variant man har av en viss gen, så kan en kaffekonsumtion på minst två-tre koppar om dagen antingen minska den totala risken för bröstcancer eller göra att eventuell cancer kommer senare. Det visar ny forskning från Lunds universitet och Malmö högskola.

Kaffets verkan hänger samman med östrogenerna, de kvinnliga könshormonerna. Vissa nedbrytningsprodukter av dessa hormoner är kända för att vara cancerframkallande, och olika komponenter i kaffe kan ändra nedbrytningen så att kvinnan får en bättre sammansättning av olika östrogener. Dessutom innehåller kaffe koffein som också verkar tillväxthämmande på cancerceller.
Cancerforskaren Helena Jernström och hennes medarbetare har studerat kaffedrickandet hos nära 460 bröstcancerpatienter som behandlats i Lund. Resultaten visar att kaffets effekt varierar beroende på vilken variant kvinnorna haft av en gen kallad CYP1A2, som kodar för ett enzym som bryter ner både östrogen och kaffe. Hälften av kvinnorna hade en variant kallad A/A, medan de övriga hade antingen A/C eller C/C.
– De kvinnor som hade någon av C-varianterna, och som druckit minst tre koppar kaffe om dagen, fick bröstcancer betydligt mer sällan än kvinnor med A/A-varianten med samma kaffekonsumtion. Deras cancerrisk var bara två tredjedelar av de andra kvinnornas, förutsatt att de inte tagit någon hormonersättning efter klimakteriet, säger Helena Jernström.
A/A-kvinnor som druckit mer än två koppar kaffe om dagen fick en mer tvetydig hjälp av sin kaffekonsumtion. Å ena sidan kom deras cancer betydligt senare än hos kvinnor som sällan eller aldrig drack kaffe – vid i medeltal 58 års ålder i stället för vid 48 år. Å andra sidan fick nära 15 procent av dessa kvinnor östrogen-okänsliga (ER-negativa) tumörer som är mer svårbehandlade.
– Merparten hade ändå östrogenkänsliga och mer lättbehandlade tumörer. Och kvinnor som får bröstcancer vid en högre ålder klarar sig oftast bättre än de som får det tidigt, säger Helena Jernström.
Hon framhåller dock att det är för tidigt att göra några kostrekommendationer om kaffedrickande:
– Det här är nya data som måste bekräftas i andra studier innan vi kan gå ut med några rekommendationer.
Om nu kaffe ger ett visst skydd mot bröstcancer, så borde kvinnor i kaffedrickarlandet Sverige ha färre sjukdomsfall än andra länder. Det stämmer också, åtminstone jämfört med USA. Där är andelen bröstcancerfall i befolkningen betydligt högre, och där dricks också både mer koffeinfritt kaffe och mindre kaffe över huvud taget.
Forskningsresultaten är publicerade i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, med doktoranden Erika Bågeman som förstaförfattare.

Kontaktinformation
Helena Jernström träffas på tel 046-17 76 19, helena.jernstrom@med.lu.se och helena.jernstrom@mah.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera