Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2008

Matematik är ett språk

Att lära sig matematik betraktas i skolan ofta som ett individuellt projekt. ”Tyst räkning” är en vanlig aktivitet. Men språket är centralt för förståelse och det gäller även matematik. Ja, matematiken är ett eget språk, som elever måste få en chans att lära sig, visar en avhandling i matematikdidaktik.

Larmen duggar tätt om det sjunkande intresset för och kunskaperna i matematik. Många elever upplever matematik som något tråkigt och svårt.
Eva Riesbeck visar i sin avhandling vilka svårigheter lärare och elever har att kommunicera med såväl vardagligt som matematiskt språk och begrepp. Det är först när man i samtal formulerar sina tankar och får respons på dem, som kunskap utvecklas, säger hon. Man kan arbeta med matematiken utifrån orden tala, tänka, skriva, läsa och lyssna.

– Låt eleverna skriva hur de har gått tillväga för att lösa en uppgift, låt dem tolka, berätta och förklara matematiken. Låt dem få resonera och gestalta sin kunskap, säger hon.

Matematiken är lurig eftersom många ord och utryck där också finns i vardagsspråket, t.ex. volym, bas, längd, bredd. De förutsätts ofta vara begripliga för eleverna, utan att det klargörs att de har en annan, eller mer specifik, betydelse inom matematiken. Elever måste få resonera och fundera kring dessa begrepp.

– Både lärare och elever passerar ständigt gränser mellan vardagligt och matematiskt språk utan att de är medvetna om det, säger hon. Och då blir det svårt.

Eva Riesbeck har bl. a. videofilmat och detaljstuderat matematiklektioner i grundskolan. Hon kan visa hur små förskjutningar i språket gör att eleverna inte alls förstår vad matematiken handlar om. Om de ändå lyckas göra rätt beror det många gånger på att de lär sig ett mönster eller en teknik utantill utan att förstå varför.

Ofta uppmuntras lärare också att ta exempel ur vardagen, och det är bra, säger Eva Riesbeck.

– Men eleverna behöver också bli medvetna om att de använder sig av ett matematiskt begrepp, eller metod, och hur de gör det. De behöver få syn på principen, och förstå begreppen också rent matematiskt.

– Genom att se matematik som ett språk kanske vi kan nå fram till att det blir något spännande och intressant för både lärare och elever, säger hon.

Kontaktinformation
Eva Riesbeck nås på telefon 013- 282718, 070-6350677, e-post: eva.riesbeck@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera