Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2007

Genskador kartlagda för bröst- och tjocktarmscancer

I en storskalig studie för att hitta gener som är skadade vid bröstcancer och tjocktarmscancer visar Uppsalaforskare tillsammans med amerikanska kollegor att från patienter med samma tumörsjukdom ofta har en unik profil av skadade gener. Resultaten, som idag publiceras i nätupplagan av tidskriften Science, ger nya verktyg för framtidens diagnostik och behandling av cancer.

Cancersjukdomar orsakas av skador i viktiga gener som reglerar våra cellers delningstakt. Man har tidigare känt till några få gener som skadas när normala celler stegvis blir till cancerceller. Då vi nu har en karta över vår arvsmassa kan man systematiskt undersöka alla gener för att hitta de gener som har blivit skadade i cancertumörer.

Tillsammans med en forskargrupp vid Johns Hopkins Medical Institutions har Tobias Sjöblom, forskare vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, genomfört en kartläggning av genskador som orsakar bröstcancer och tjocktarmscancer.

– Vi har nu letat efter mutationer i 18 000 gener, tre fjärdedelar av de gener vi idag känner till, och fann skador i 280 gener. Några av dem är kända cancergener, men det stora flertalet är gener som inte tidigare hade kopplats till cancer, säger han.

En jämförelse av tumörer från olika patienter visade att de hade några skadade gener gemensamt, men var och en av tumörerna hade många genskador som de andra saknade. Några centrala gener var alltså skadade i många patienters tumörer, men de allra flesta generna var skadade endast i några få procent av cancerfallen. Varje tumör har betydligt fler skadade gener än man tidigare har trott. Resultaten har stor betydelse för hur vi ser på cancersjukdomar, men också för framtida diagnostik och behandling.

– Varje patients tumör har en unik profil av skadade gener, och för screening och behandling kommer man att leta efter genskador i varje enskild patients tumör. Utifrån profilen av skadade gener kan man tänka sig att använda en patientanpassad kombination av nya cancerläkemedel för att behandla sjukdomen på ett framgångsrikt sätt, säger Tobias Sjöblom.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Tobias Sjöblom, tel: 018-611 38 50, 070-167 90 39, e-post: Tobias.Sjoblom@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera