16 augusti 2007

Ett steg närmare transplantation av stamceller i hjärnan

Stamceller som transplanterats in i hjärnan hos möss bildar både fler och mer mogna nervceller om de hjärnceller som kallas astrocyter inte aktiveras. Upptäckten vid Sahlgrenska akademin är ett kliv framåt för stamcellsforskningen.

Studien är genomförd av ett forskarlag vid Center for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska akademin. Resultaten presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Stem Cells.

Transplantation av stamceller och aktivering av kroppsegna stamceller anses av många vara en lovande framtida behandling vid flera neurologiska sjukdomar.
– Just nu forskas det intensivt världen över för att hitta sätt att få stamcellerna att utvecklas till rätt sorts cell, vandra genom hjärnvävnaden till rätt plats och sedan överleva. Även om det återstår mycket arbete innan patienter kan få nytta av kunskapen är våra resultat ett viktigt steg i rätt riktning, säger Milos Pekny, professor vid Sahlgrenska akademin.

Astrocyter är en celltyp i det centrala nervsystemet som kontrollerar många neurologiska funktioner, bland annat hjärnans förmåga att reparera sig själv. Forskargruppen har tidigare visat att en minskad aktivering av astrocyter gör att det tar längre tid för en skada att läka, men senare blir regenerationen av nervcellers nervtrådar och synapser bättre. Den minskade astrocytaktiveringen ger även bättre resultat vid transplantation av celler till näthinnan.
– Astrocyter aktiveras också när vi transplanterar stamceller in i hjärnan och vi visar att detta försämrar stamcellernas utveckling, säger Milos Pekny.

Forskarna har använt sig av genförändrade möss vars astrocyter inte kan producera två proteiner som kallas GFAP och vimentin, vilket begränsar astrocyternas förmåga att bli aktiverade. I cellodling med astrocyter som inte producerar proteinerna ökade nybildningen av nervceller med 65 procent. Samtidigt ökade bildningen av nya astrocyter med 124 procent.

I studien transplanterades stamceller in i mössens hippocampus, ett område där nya nervceller bildas även hos vuxna. När möss med begränsad astrocytaktivering användes som mottagare ökade antalet av nervceller och astrocyter som härstammade från de transplanterade stamcellerna. Dessutom var de nyligen bildade nervcellerna mer mogna än i normala möss.

– Dessa studier gjordes i samarbete med professor Peter Eriksson, en vän, fantastisk kollega och pionjär inom den humana neurostamcellsforskningen, som lämnade oss mycket plötsligt för bara några dagar sedan, säger Milos Pekny.

Tidskrift: Stem Cells
Artikelns titel: Increased Neurogenesis and Astrogenesis from Neural Progenitor Cells Grafted in the Hippocampus of GFAP-/-Vimentin-/- Mice
Författare: Åsa Widestrand, Jonas Faijerson, Ulrika Wilhelmsson, Peter L. P. Smith, Lizhen Li, Carina Sihlbom, Peter S. Eriksson, Milos Pekny

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Milos Pekny, telefon: 031-786 32 69, 070-913 48 65,
e-post: milos.pekny@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera