Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2007

Ett av tre testade läkemedel mot hiv skyddar hjärnan

Obehandlad hiv-infektion i hjärnan leder till svår demens hos var femte patient. Av tre undersökta läkemedel mot hiv kunde ett ta sig in i ryggvätskan och ge tillräckligt höga koncentrationer för att skydda det centrala nervsystemet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hiv är ett virus som framförallt är känt för att drabba immunsystemet, med immunbristsjukdomen aids som följd. Mindre känt är att hiv även tar sig in till det centrala nervsystemet och kan skada hjärnan. Ungefär 20 % av alla obehandlade patienter utvecklar ett demensliknande tillstånd som uppstår när immunsystemet i hjärnan aktiveras av viruset.

För att hiv-behandlingen ska minska virusmängden och immunaktiveringen i det centrala nervsystemet måste läkemedlen ta sig igenom blodhjärnbarriären. I studien mättes koncentrationen av tre olika hiv-läkemedel tillhörande läkemedelsgruppen proteashämmare i ryggvätskan från hivsmittade patienter.
– De patienter som fick ett preparat som kallas Kaletra fick tillräckligt med koncentrat i ryggvätskan för att hämma hiv-virusets förökning, men de andra två proetashämmarna gav för låga nivåer, säger infektionsläkaren Aylin Yilmaz.

Trots att hiv-behandlingen framgångsrikt sänker både virusmängd och immunaktivering i ryggvätskan är det en betydande andel av patienterna som efter flera års behandling visar tecken på en lätt immunaktivering i hjärnan.
– Vi tror att virusnivåerna i ryggvätskan är en av de viktigaste pådrivarna av denna immunaktivering. Om vi kan pressa ner virusmängden till ännu lägre nivåer kommer vi också att kunna sänka aktiviteten i immunsystemet ytterligare, säger Aylin Yilmaz.

Än så länge är det okänt hur skadlig den lätta immunaktiveringen är för patienterna i ett längre perspektiv. De flesta patienterna lever hela livet utan neurologiska symptom.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar
Avhandlingens titel: Antiretroviral treatment of HIV-1 in the central nervous system

Avhandlingen försvaras torsdagen den 14 juni, klockan 09.00, föreläsningssalen, Infektionskliniken, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Aylin Yilmaz, leg. läkare, telefon: 070-920 54 06, e-post: aylin.yilmaz@infect.gu.se

Handledare:
Docent Magnus Gisslén, telefon: 031-343 55 19, e-post: magnus.gisslen@infect.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera