Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2007

Både stöd och krav viktigt för att alkoholberoende ska söka vård

Omtanke och krav från omgivningen kan motivera den som har alkoholproblem att söka professionell hjälp. Viktigast för beslutet att söka vård är den egna viljan att förändra sin livssituation. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien djupintervjuades sju män och fem kvinnor som frivilligt vänt sig till olika öppenvårdsmottagningar för sina alkoholproblem. Beslutet att söka vård föregicks av en lång process där stöd från partners, vänner och vårdpersonal spelade en betydande roll.
– De hade alla fått en särskild sorts stöd som var en blandning av krav och genuin omsorg. Detta stöd tycktes ha spelat en mycket stor roll för valet att söka hjälp. Det kunde vara en läkare, en vän eller någon annan de hade respekt för som visat att de brydde sig, säger sjuksköterskan Annika Jakobsson.

Studien ger mer kunskap om varför vissa människor med alkoholproblem väljer att själva söka vård. De tolv intervjupersonerna var mellan 20 och 69 år. I intervjuerna framgick att viktiga händelser i livet fått dem att söka hjälp.
– Det kunde både vara positiva och negativa händelser som berört dem speciellt, som att bli förälder eller se konsekvenserna av alkoholberoende hos någon annan. Dessa händelser lade grunden för att de skulle hitta viljan att sluta dricka, säger Annika Jakobsson.

Den egna viljan att förändra sin livssituation var lika viktig både för män och för kvinnor för att de slutligen skulle söka professionell hjälp, men avhandlingen visar också att det fanns skillnader. Båda könen kände skam, men kvinnor upplevde även skuld över att de drack. Männen var mer generade över att de behövde vård för att ta sig ur sina problem.
– Männen hyste också större tilltro till sin egen förmåga att ta tillbaka kontrollen över sin alkoholkonsumtion, medan kvinnorna betonade att påtryckningar från andra och att dela sina problem med någon som förstod påverkade deras val att söka vård, säger Annika Jakobsson.

Avhandlingen bygger även på omfattande material från befolkningsstudien Kvinnor och alkohol i Göteborg. Resultaten visar att kvinnor som sökt vård hade fler och mer långvariga alkoholproblem än de som inte sökt vård.
– Det är känt sedan tidigare att människor söker professionell hjälp först när problemen blivit mycket svåra, trots att det finns effektiva behandlingsmetoder. Många människor skulle bli hjälpta om vårdpersonalen frågade dem om alkoholproblem i samband med besök på vårdcentralen, säger Annika Jacobsson.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Avhandlingens titel: Characteristics and processes of treatment-seeking for alcohol problems – findings from epidemiological and qualitative studies

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Annika Jakobsson, leg. sjuksköterska, telefon: 031-786 68 64, 070-341 08 00, e-post: annika.jakobsson@socmed.gu.se

Handledare:
Docent Fredrik Spak, telefon: 031- 786 68 57, e-post: fredrik.spak@socmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera