Artikel från Uppsala universitet
12 oktober 2006

Nya bröst med säkrare metod

Kvinnor som förlorat ett bröst efter cancer kan få ett nytt genom att använda hud och underhudsfett från buken. Det har hittills ansetts som ett stort och komplicerat ingrepp, men forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har nu utvecklat metoden och de första resultaten är häpnadsväckande goda. Studien kommer att presenteras på läkarstämman i november.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och drabbar även unga kvinnor. I vissa släkter finns en stark ärftlighet för sjukdomen, vilket ibland leder till att bröst opereras bort i preventivt syfte. Ett förlorat bröst innebär för många att man dagligen påminns om sin cancer. Det kan bli svårt att glömma och gå vidare i livet.

Vid Uppsala universitets institution för kirurgiska vetenskaper, Akademiska sjukhuset, har man sedan några år kunnat ge kvinnor nya bröst genom att forma dem av hud och underhudsfett från kvinnans buk. Resultaten har varit goda – brösten blir fina och kvinnorna nöjda. Men kollegor på andra håll i landet har varit återhållsamma, och ansett att operationen är för komplicerad. Den har nämligen tagit 6-7 timmar, ibland ännu längre, mot 1 ½ timmar för ett implantat (ofta siliconimplantat).

Men genom ett samarbetsprojekt mellan plastikkirurger och radiologer har nu metoden utvecklats och operationstiden halverats, samtidigt som säkerheten ökat.

– Det har gått mycket snabbt från idé till verklighet, säger Anders Liss, forskare och överläkare vid plastikkirurgen.

Det moment som tidigare varit tidskrävande och krångligt – att hitta lämpliga kärl i bukhuden – förbereds nu istället av radiologerna med hjälp av avancerad teknik. För att det nya bröstet ska fungera måste det få blodtillförsel och det gäller därför att hitta det bästa bland de mycket, mycket tunna kärlen. Patienten får genomgå en okomplicerad undersökning i en datortomograf, som synliggör kärlsystemet med kontrastmedel. Bilderna tolkas sedan av radiologerna i ett tredimensionellt koordinatorsystem placerat på en bild av kvinnans buk. Inför varje operation går radiologerna och kirurger tillsammans igenom patienterna. Ett bra kärl ska helst finnas nära bukens mitt och nedanför naveln.

– Vi visar var kärlen finns och då kan kirurgerna designa operationen efter det, säger Anders Magnusson, professor i diagnostisk radiologi, som tillsammans med röntgenläkaren Alina Dimopoulou ingår i projektteamet.

– Ja, när man vet vilka kärl som finns och exakt position är det lätt att göra den bästa dissektionen. Det kan inte bli bättre, konstaterar Rafael Acosta, den andre kirurgen i teamet och den som initierade samarbetet med radiologen.

Resultatet blir alltså en snabbare och säkrare operation. Man vet att man använt det bästa kärlet och ingreppet tar kortare tid, vilket minskar risken för propp och andra komplikationer. Hittills har man opererat 27 patienter och erfarenheterna är bara positiva. Teamet tror att det finns många ute i landet som kunde ha glädje av detta, som idag inte får möjligheten. I princip skulle själva datortomografiundersökningen kunna göras var som helst i landet, enligt ett körschema, men bearbetning och tolkning av bilderna kräver vana – och tid. Fördelen med ett universitetssjukhus är att det hittills har funnits tid för utvecklingsprojekt. I det här fallet har det snabbt inneburit stora besparingar i form av förkortad operationstid.

– Och vinsterna för kvinnorna är så stor så möjligheten borde komma fler till del, säger Rafael Acosta.

Bild 1 och 2 finns att ladda hem på (sök på “cancer” bland bilderna): http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/pressbilder.id72.html

Bild 3 bifogas pressmeddelandet, via länk nedan.

Bildtexter:
Fig 1: 3D-rekonstruktion av en datortomografisk undersökning av bukens kärl. De båda markerade kärlen försörjer bukens muskulatur, fett och hud med blod.

Fig 2: 3D-rekonstruktion som visar två kärl som kommer ut genom bukmuskeln. Kärlen försörjer den tänkta lambån av vilken bröstet ska skapas.

Fig 3: Före och efter bröstrekonstruktion med vävnad tagen från buken. Den högra bilden är tagen 8 månader efter operation. Ärren kommer med tiden att blekna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anders Magnusson, professor i radiologi, mobil: 076-864 58 51, e-post: Anders.Magnusson@radiol.uu.se eller överläkare Rafael Acosta, tel: 018-611 37 57 eller Rafael.Acosta.Rojas@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera