Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2006

“Det är ju matematikens själ”

Så uttryckte en matematiker sig om varför studenter skulle lära sig bevis i Kirsti Hemmis tvärvetenskapliga avhandling vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet.

Vad är bevisets roll i matematiken och i matematikundervisningen? Hur möter studenter bevis i den matematiska praktiken på en matematisk institution och hur påverkas de av den syn och de kunskaper som matematiker har om bevis? Dessa är några av de frågor som Kirsti Hemmi undersöker i sin avhandling, frågor som är aktuella nu när bevis verkar vara på väg tillbaka i skolans läroplan.

Studien visar att studenterna hade ett positivt förhållningssätt till bevis och de ville lära sig mer. De var också medvetna om bevisets centrala roll i matematiken men de hade mycket varierande förkunskaper och erfarenheter om bevis när de började sina studier.
– Ett intressant resultat är att trots att matematikerna inte ansåg att de undervisade nybörjarna i bevis, upplevde många studenter att de redan från första början mötte mycket av det. Bevis fanns där som en mystisk “artefakt” och många av dess aspekter förblev osynliga för studenter när de kämpade med att ta reda på vad bevis är och förstå dess roll och mening i praktiken, säger Kirsti Hemmi.

En teoretisk modell med tre olika undervisningsstilar om bevis kunde konstrueras av data från intervjuer med matematiker och från klassrumsobservationer. Kirsti Hemmi kallar stilarna för den progressiva, deduktiva samt klassiska stilen, men hävdar att stilarna är teoretiska idealtyper och att inga individer kunde placeras in perfekt i en av dem.

Studien är av intresse för matematiker, gymnasielärare, lärarutbildare, läroplansförfattare och för de som vill få djupare insikter om bevisets roll i matematiken och i matematikundervisningen.
– Jag bygger mitt teoretiska ramverk på en omfattande forskning i olika länder om bevis i matematikundervisning. Min avhandling gör också denna forskning synlig i Sverige. Bevis är centralt i matematiken och genomsyrar ämnet och är värt att lyfta fram i didaktiska diskussioner, säger Kirsti Hemmi.

Avhandlingens titel: Approaching Proof in a Community of Mathematical Practice.

Mer information:
Kirsti Hemmi nås på tfn 070-3808700, 08-6415758, e-post kirsti@math.su.se

För bild, kontakta Maria Sandqvist, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera