Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 mars 2006

Uppgången i svenskarnas alkoholkonsumtion bröts under 2005

För första gången på många år ökar inte alkoholkonsumtionen i Sverige. Det visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. SoRAD följer på regeringens uppdrag alkoholkonsumtionens utveckling månad för månad sedan år 2000. I genomsnitt konsumerade svensken 10,2 liter ren alkohol under 2005 mot 10,4 liter 2004.

De tecken på minskad alkoholkonsumtion som uppgifter framtagna av SoRAD till och med oktober tidigare visat, bekräftas nu i skattningen för hela året. Nedgången beror främst på att resandeinförseln minskat, från 2,7 till 2,3 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre) mellan 2004 och 2005. Minskningen i resandeinförsel gäller såväl sprit som vin och öl.

Mot bakgrund av att 2004 var det första året med i praktiken slopade införselkvoter var en viss avmattning under 2005 väntad, menar Mats Ramstedt vid SoRAD.
­- Den första entusiasmen över de nya införselkvoterna sjönk under 2005, vilket märktes i både minskat resande och lägre införda mängder. Att vi nu får en ihållande nedgång av svenskarnas drickande är däremot inte troligt så länge trycket mot ökad tillgänglighet och lägre priser håller i sig, säger Mats Ramstedt.

Resandeinförseln står tillsammans med smuggling och hemtillverkning, så kallad oregistrerad konsumtion, för 35 procent av totalkonsumtionen 2005 mot 38 procent år 2004. Smugglingen uppgick till 1 liter per invånare, en ökning med 0,1 liter som beror på ökad spritsmuggling. Hemtillverkning minskade från 0,4 till 0,3 liter per invånare beroende på minskad hembränning.

Den registrerade konsumtionen, det vill säga den alkohol som köps på Systembolaget, restauranger och, gällande folköl, i livsmedelsbutiker ökade från 6,4 till 6,6 liter och står nu för 65 procent av totalkonsumtionen mot 62 procent 2004. Ökningen beror främst på en viss ökning av försäljning av öl och vin på Systembolaget och av folköl.

Vad gäller olika dryckers andel av totalkonsumtionen under 2005 utgör vin 38 procent, starköl 30 procent, sprit 25 procent samt folköl 7 procent.

Uppgifterna finns på SoRAD:s hemsida www.sorad.su.se under Nyheter.

Om kartläggningen

SoRAD:s kartläggning är baserad både på försäljningsstatistik (registrerad alkoholkonsumtion) och självrapporterade uppgifter om resandeinförsel, smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). Den registrerade konsumtionen har av naturliga skäl relativt hög tillförlitlighet medan den oregistrerade är mer osäker. Då frågorna ställs på ett likartat sätt varje månad (till 1 500 slumpmässigt utvalda svenskar) antar forskarna dock att mätningarna fångar in förändringar.

För ytterligare information

Mats Ramstedt, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), tfn 08-16 34 08 mobil 070-266 96 24, e-post mats.ramstedt@sorad.su.se.

För bild på Mats Ramstedt, kontakta Maria Sandqvist, tfn 08-16 1377, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera