Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2006

Okända bröstcancergener ökar risken för nya brösttumörer

Kvinnor som fått diagnosen unilateral, ärftlig bröstcancer av den typ som inte går att härleda till de idag kända bröstcancergenerna (BRCA1/BRCA2), löper avsevärt större risk att få bröstcancer även i det andra bröstet. Det framgår av en ny studie utförd av bland annat forskare vid Karolinska Institutet. Studien är den första i sitt slag och presenteras i det kommande numret av den vetenskapliga tidskriften Cancer.

Risken för en kvinna som haft cancer i ett av brösten att utveckla en andra ny tumör i det andra bröstet, så kallad kontralateral bröstcancer (CBC), beräknas vara upp till sex gånger högre än risken för kvinnor i allmänhet att få en primär bröstcancer. De primära riskfaktorerna för CBC är låg ålder vid den första diagnosen, bröstcancer hos nära anhöriga samt bärarskap av anlag av mutationer i BRCA1- eller BRCA2-generna. Kunskapen om sambandet mellan risken för CBC och ärftlig cancer som inte orsakas av BRCA-genen är dock ofullständig.

En grupp forskare från Karolinska Institutet och Umeå Universitet har granskat data från 120 släkter och 204 kvinnor som fått diagnosen unilateral bröstcancer och har nära släktingar med bröstcancer, men som inte har någon mutation i BRCA-generna för att kunna göra en noggrannare beräkning av dessa kvinnors risk för CBC.

Forskarna fann att risken för CBC på lång sikt var signifikant större hos kvinnor med ärftlig bröstcancer än risken för en primär bröstcancer hos befolkningen i stort. Den sammanlagda sannolikheten för CBC hos dessa kvinnor var 5,5 procent inom 5 år, och upp till 27,3 procent inom 20 år, vilket kan jämföras med bara 1,9 procent under en femårsperiod respektive 4,9 procent inom en 20-årsperiod för befolkningen i stort. En närmare analys efter uppdelning i åldersgrupper visade tydligt att sannolikheten att utveckla CBC inom 15 år var signifikant högre för kvinnor med diagnos före 50 års ålder, jämfört med risken för äldre kvinnor (40 procent respektive 10 procent).

Kvinnor som fick tilläggsbehandling med hormonella läkemedel löpte signifikant lägre risk att utveckla CBC än kvinnor som inte fick sådan behandling. Adjuvant behandling med cellgifter hade ingen märkbar effekt på denna risk.

Publikation: “High Risk of Contralateral Breast Cancer in Women with Hereditary/Familial non-BRCA1/BRCA2 Breast Cancer,” K. Shahedi, M. Emanuelsson, F. Wiklund, and H. Grönberg, CANCER, publiceras I nätupplagan 13 februari 2006, i tryckt upplaga 15 mars 2006.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Henrik Grönberg, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, telefon 08-524 823 47,
mobil 070-341 13 56, e-post henrik.gronberg@ki.se.
Pressekreterare Katarina Sternudd, telefon 0)8-524 838 95,
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera