Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2006

Whiplash och kronisk nacksmärta ger olika smärtmönster i hjärnan

Ospecifik smärta och kroniskt ont i nacken ger liknande smärtaktivitetsmönster i hjärnan. För personer med whiplash ser mönstret annorlunda ut. Det visar Michel Guez i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 27 januari.

Smärta i sig är en subjektiv upplevelse som skapas i våra hjärnor men påverkar hela kroppen. Genom att, i samarbete med röntgenavdelningen på Norrlands universitetssjukhus, titta på blodflödet i hjärnan har Guez fått en uppfattning om var i hjärnan smärtaktiviteten är förlagd, liksom omfattningen av denna. Han fann här olika mönster. De med kronisk nacksmärta utan nackskada hade ett aktivitetsmönster i hjärnan liknande tidigare undersökta smärtpatienter. De whiplashskadade hade dock en annorlunda bild, vilket kan tyda på att det är fråga om olika bakomliggande smärtmekanismer. Att klarlägga dessa mekanismer skulle kunna ge en mer rationell behandling.

Guez har i sin avhandling “Chronic neck pain. An epidemiological, psychological and SPECT study with emphasis on whiplash-associated disorders” studerat förekomsten av kronisk nack- och ryggsmärta i en stor norrländsk patientgrupp. I genomsnitt angav 19 procent att de hade kroniska (ständiga besvär i 6 månader eller mer) nacksmärtor. Det var vanligast hos kvinnor i arbetsför ålder. Av de med kroniska nacksmärtor angav 28 procent att de har en tidigare nackskada. De uppfattade också sin hälsa sämre än de som inte hade någon tidigare skada, och de var även oftare sjukskrivna.

Vidare menar Guez att patienter med whiplashskador ofta besväras av koncentrations- och minnessvårigheter. Vid neuropsykologiska test av bland annat minne och koncentration fanns inga avvikelser från normala kontroller. Däremot visade personlighetstest att de med kroniska nackbesvär, särskilt de som angav att de varit utsatta för en whiplashskada, sannolikt var sämre på att bearbeta och stå emot sin smärta. De var också mer somatiserande, dvs mer benägna att få fysiska symtom av ett bakomliggande problem som inte är rent medicinskt. Det har diskuterats om det beror på whiplashvåldet i sig eller vissa drag i personligheten som fanns innan våldet eller båda delarna.

Fredag 27 januari försvarar Michel Guez, Institutionen för kirurgisk och
perioperativ verksamhet, Ortopedi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Chronic neck pain. An epidemiological, psychological and SPECT study with emphasis on whiplash-associated disorders.
Disputationen äger rum klockan 13.00 den 27 januari, 2006 i sal B på Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Björn Rydevik, Göteborgs universitet.

Skribent, detta pressmeddelande:
Maria Hedin, vetenskapsjournaliststuderande

Kontaktinformation
Michel Guez nås på telefon 785 00 00 (växel) eller 785 17 46 (sekreterare). E-postadress michel.guez@orthop.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera