Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2005

Mikroarrayteknik kan göra det lättare att förutsäga patientsvar på adjuvant terapi för bröstcancer

Mikroarrayteknik kan användas för att skräddarsy terapin för enskilda patienter och för att förhindra att bröstcancerpatienter genomgår smärtsamma terapier som är verkningslösa. I en studie som publicerats i tidskriften Breast Cancer Research, analyserade forskarna tumörvävnadsprover och identifierade en grupp bestående av 64 gener som kan användas till att förutse en patients svar under fem år efter adjuvant terapi för bröstcancer.

Identifiering av patienter vars brösttumörer uttrycker dessa gener kan möjligen användas till att förutsäga vilka patienter som inte har nytta av adjuvant terapi, vilket innebär att det går att undvika att patienter ges terapier som kan vara mer till skada än till nytta.

Ett forskarteam under ledning av Jonas Bergh från Karolinska Institutet i Stockholm analyserade genuttrycksprofilerna hos 159 bröstcancerpatienter med mikroarray-baserad DNA-analys. Bland dessa prover identifierade forskarteamet de genetiska signaturer som uppvisades av 38 patienter som hade en dålig prognos – definierad som återfall eller dödsfall av någon orsak inom 5 år. Resterande 121 patienter definierades som gruppen med “god prognos”. Forskarna använde också profilering av genuttryck för att skilja mellan patienter som klarade sig bra med och utan adjuvant terapi och patienter vars tumörer inte svarade på behandling.

En analys av de gener som uttrycktes i tumörerna hos samtliga 159 patienter visade att 64 gener användes till att skilja mellan patienter med god respektive dålig prognos. Forskarna testade sedan det prediktiva värdet hos gruppen om 64 gener jämfört med tre kliniska markörer som för närvarande används. Användning av uttrycksmönstret för de 64 gener som identifierades av forskarna gav signifikant bättre (P=0,007) prediktionsvärden än histologisk gradering, tumörstadium och ålder – som samtliga är accepterade prognostiska markörer för bröstcancer.

Den nuvarande bristen på kriterier som kan användas till att skräddarsy bröstcancerbehandling för enskilda patienter pekar på behovet att utveckla nya tekniker för att bättre kunna förutsäga hur patienter kommer att svara på adjuvanta behandlingar. Forskarna menar att metoden med mikraoarray-baserad DNA-analys kan utvecklas för att hjälpa bröstcancerpatienter som inte har nytta av adjuvant terapi och för att undvika smärtsamma, onödiga behandlingar och slöseri med vårdresurser.

# # #

Artikel:
Profilering av genuttryck besparar patienter med tidig bröstcancer adjuvant terapi – observerat och validerat i två populationsbaserade kohorter

Yudi Pawitan, Judith Bjöhle, Lukas Amler, Anna-Lena Borg, Suzanne Egyhazi, Per Hall, Xia Han, Lars Holmberg, Fei Huang, Sigrid Klaar, Edison T. Liu, Lance Miller, Hans Nordgren, Alexander Ploner, Kerstin Sandelin, Peter M. Shaw, Johanna Smeds, Lambert Skoog, Sara Wedrén, Jonas Bergh

För att få kopia av artikeln, kontakta Juliette Savin på press@biomedcentral.com eller på telefonnummer +44 (0)20 7631 9931

För information kontakta:
Professor Per Hall, mobil 073-625 03 42, e-post per.hall@ki.se
Pressekreterare Sabina Bossi, Karolinska Institutet, telefon 08-524 838 95

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera