Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juni 2005

Rymden, alkohol och barns hälsa

Vid Karlstads universitet bedrivs mycket spännande forskning. Här kommer årets sommarforskarlista med ett axplock av våra forskare och aktuella forskningsprojekt. Tanken är att listan ska ge inspiration för sköna och intressanta sommarreportage.

ALKOHOL
Torsten Norlander, professor i psykologi. Forskar om alkohol och kreativitet. Kan alkohol göra oss mer kreativa? Nås på tfn 070-662 11 89, e-post at.norlander@mailbox.swipnet.se

BARNS HÄLSA
Staffan Janson, adjungerad professor i folkhälsovetenskap och barnläkare. Expert på barns hälsa och säkerhet. Studerar bland annat barns säkerhet i trafiken, misshandel av barn, skador, olycksfall och dödsfall hos barn, med mera. Nås på tfn 054-700 25 17 eller 070-827 55 75, e-post staffan.janson@kau.se

DEMOKRATI OCH VÄLJARE
Thomas Denk, docent i statsvetenskap. Kan svara på frågor om demokrati, politiskt förtroende, väljare, opinioner, folkomröstningar och politiskt deltagande. Nås på tfn 054-700 15 42, e-post thomas.denk@kau.se

ETIK
Rolf Ahlzén, lektor i miljövetenskap och läkare. Forskar om etik kring vård och medicin. Studerar även forskningsetiska frågor. Nås på tfn 0702-51 95 17.

EVOLUTION
Jan Rees, fil dr i geologi och paleontolog (fossilforskare). Forskar om hur historiens stora massutdöenden har påverkat livet på jorden i allmänhet och hajarnas evolution i synnerhet. Nås på tfn 054-700 22 98 eller 0706-73 91 24, e-post jan.rees@kau.se

FAUNA OCH FISKAR
Per Widén, docent i biologi. Forskar om utrotningshotade arter och naturvård samt om älgens bete i skogen. Nås på tfn 054-57 25 09 eller 073-839 32 00, e-post per.widen@kau.se
Ivan Olsson, fil dr i biologi. Forskar om öringens ekologi och vandringsbeteenden. Kan till exempel mobbning och slagsmål bland fiskar framkallas av miljöns utseende? Nås på tfn 054-700 21 74 eller 070-669 84 22, e-post ivan.olsson@kau.se

IDROTT OCH PRESTATION
Torsten Norlander, professor i psykologi. Forskar om idrottspsykologi och prestation.
Nås på tfn 070-662 11 89, e-post at.norlander@mailbox.swipnet.se

KONST I SKOLAN
Tomas Saar, lektor i pedagogik. Forskar om möjligheterna att kombinera faktainlärning
med kreativt skapande i skolan. Hur kan musik, dans och drama användas i undervisningen för att göra lärandet mer lustfyllt? Studerar även pojkars maskulinitetsskapande, hur pojkar görs till “riktiga pojkar”. Nås på tfn 054-15 35 42 eller 070-713 77 92, e-post tomas.saar@kau.se

KONSUMENT
Inger Roos, docent i företagsekonomi. Forskar om kundrelationer och kundbeteenden. Vilka är till exempel orsakerna till att kunder byter teleoperatör? Varför säger kunder en sak när de sedan handlar på ett annat sätt? Nås på tfn +358 40 584 16 04, e-post inger.roos@ihroos.fi

MÄN OCH MASKULINITET
Marie Nordberg, etnolog och doktorand i genusvetenskap. Studerar män i kvinnoyrken, män och mode, hur håret gör mannen och hur maskulinitet saluförs. Har även tittat på konstruktioner av hetero- och homosexuella identiteter i tv-program som Fab 5 och Stylingakuten. Ett annat forskningsområde handlar om hur pojkar görs till “riktiga pojkar”. Undersöker även de hinder som män stöter på när de söker förena arbete och familjeliv. Nås på tfn 054-15 35 42 eller 070-713 77 92, e-post marie.nordberg@kau.se

RYMDENS SVARTA HÅL, TID M.M.
Claes Uggla, professor i teoretisk fysik. Forskar bland annat om Einsteins relativitetsteori, Big Bang, rymdens svarta hål, neutronstjärnor, med mera. Studerar även kvantkosmologi, vars syfte är att försöka förklara fenomen där begreppen rum och tid inte längre existerar. Vad är till exempel tid? Nås på tfn 08-771 13 77 eller 08-571 412 77, e-post claes.uggla@kau.se. Endast e-post 27 juli-3 augusti.

STRESS OCH STRESSHANTERING
Torsten Norlander, professor i psykologi. Forskar om stress, prestation och kreativitet. Kan stress minskas genom att låta patienter flyta tyngdlöst i en ljus- och ljudisolerad saltvattentank, så kallad floating? Nås på tfn 070-662 11 89, e-post at.norlander@mailbox.swipnet.se

SVENSKA SPRÅKET
Roland Andersson, universitetsadjunkt i svenska språket. Forskar om ortsnamn, släktnamn och personnamn, och deras historia. Hans specialitet är värmländska soldatnamn. Många värmlänningar har idag soldatnamn utan att veta om det, eftersom de saknar militär klang. Exempel på sådana namn är Morfeldt, Rattfält, Holfelt, Byman, Hultman, Forsman och Forsberg. Namnen visar varifrån soldaten kom: Morast, Rattsjöberg, Hol, By, Fors. Roland Andersson nås på tfn 0705-72 09 73, e-post roland.andersson@kau.se

TRAFIKSÄKERHET
Per Widén, docent i biologi. Forskar om vilt och trafik. Hur tar sig älgarna över vägen? Är bland annat med och utvärderar Sveriges första viltbro. Nås på tfn 054-57 25 09 eller 073-839 32 00, e-post per.widen@kau.se
Staffan Janson, adjungerad professor i folkhälsovetenskap och barnläkare. Expert på barns säkerhet i trafiken, till exempel användning av cykelhjälm och bakåtvända bilbarnstolar. Nås på tfn 054-700 25 17 eller 070-827 55 75, e-post staffan.janson@kau.se

TURISM
Thomas Blom, docent i kulturgeografi. Forskar om turism och regional utveckling. Studerar bland annat måltidens betydelse för våra semesterupplevelser. Nås på tfn 070-595 47 85, e-post thomas.blom@kau.se
Marcus Ednarsson, fil dr i kulturgeografi. Forskar om den lokala turismutveckling som sker kring rovdjur, till exempel kring vargen i Värmland. Nås på tfn 0709-10 42 64, e-post marcus.ednarsson@kau.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Informationsavdelningen vid Karlstads universitet, tfn 054-700 10 00 (vx), e-post information@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera