Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

Måttlig alkoholkonsumtion ökar nybildning av nervceller – kan bidra till beroende

Måttlig alkoholkonsumtion under en längre tid kan öka nybildningen av nervceller i den vuxna hjärnan. De nya cellerna skulle kunna vara viktiga för utveckling av beroende av alkohol och andra långtidseffekter av alkohol på hjärnan. Resultaten redovisas denna vecka från Karolinska Institutet.

Studien, som är gjord på möss, gäller en alkoholkonsumtion som motsvarar mängder som är aktuella hos människor i vanliga sociala sammanhang. Resultaten visar att vid måttlig alkoholkonsumtion ökar nybildningen av celler i den vuxna hjärnan. Cellerna lever kvar och utvecklas till nervceller på ett normalt sätt. Någon ökad celldöd av nervceller kunde inte påvisas.

Idag är det allmänt accepterat att det kontinuerligt sker en nybildning av nervceller även i den vuxna hjärnan. Det har föreslagits att de nya cellerna kan vara viktiga för minne och inlärning. Mängden nya celler som bildas styrs bland annat av stress, depression, fysisk aktivitet och antidepressiva läkemedel.

– Vi tror att den ökade nyproduktionen av nervceller under måttlig alkoholkonsumtion kan vara viktig för utveckling av beroende av alkohol och andra långtidseffekter av alkohol på hjärnan, säger docent Stefan Brené.

– Det är också möjligt att det är den ångestdämpande effekten av ett måttligt alkoholintag som, på samma sätt som antidepressiva läkemedel, leder till ökad nybildning av nervceller i hjärnan.

Forskarna följer nu upp dessa spännande fynd för att förstå vilken roll de nya nervcellerna som bildats till följd av en måttlig alkoholkonsumtion har i hjärnan.

Publikation:
Moderate ethanol consumption increases hippocampal cell proliferation and neurogenesis in the adult mouse
Åberg E, Hofstetter C, Olson L, Brené S.
Int J Neuropsychopharm Online 21 maj 2005

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Docent Stefan Brené, institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 08-524 87451, mobil 070 461 1857 eller mail: stefan.brene@neuro.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera