Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2005

Ny studie om hormonbehandling av klimakteriebesvär och risk för återfall i bröstcancer

Enligt en färsk studie från Karolinska Institutet, som publiceras den 6 april i tidskriften Journal of the National Cancer Institut, kan det finnas ett samband mellan de doser av gulkroppshormon som används tillsammans med östrogen vid hormonbehandling av klimakteriebesvär och risken för återfall i bröstcancer.

År 1997 påbörjades två randomiserade studier i Sverige, HABITS-studien (Hormonal Replacement Therapy-Is It Safe?) och Stockholmstudien. I båda studierna undersöks effekterna av hormonbehandling av klimakteriebesvär hos kvinnor som hade fått diagnosen bröstcancer i ett tidigt stadium.

HABITS-studien, som i slutändan omfattade 345 bröstcancerpatienter, avbröts i förtid i december 2003, när forskarna vid en medianuppföljning på endast 2,1 år fann att risken för återfall i bröstcancer hos kvinnor som fick hormonbehandling var 3,3 gånger högre än risken bland de kvinnor som inte fick någon behandling.

Docent Eva von Schoultz och professor Lars Erik Rutqvist vid Karolinska Institutet i Stockholm och Stockholm Breast Cancer Study Group rapporterar nu om resultaten från Stockholmsstudien. Här undersöktes 359 bröstcancerpatienter som fördelades slumpmässigt till hormonbehandling av klimakteriebesvär i 5 år respektive ingen behandling. Studien liknade HABITS-studien men hormonbehandlingsregimen skiljde sig när det gällde sammansättningen.

I Stockholmsstudien fanns det, efter en medianuppföljning på 4,1 år, inget samband mellan användning av hormonbehandling och risken för återfall i bröstcancer. Författarna hävdar att skillnader i sammansättning för den hormonbehandling som användes i Stockholmstudien kan förklara varför studiens resultat skiljer sig från resultaten i HABITS-studien.

– I Stockholmsstudien har vi strävat efter behandlingsregimer som minimerar tillägg av gulkroppshormon, i HABITS-studien däremot fick en större andel av de kvinnor som studerades en kontinuerlig kombination av östrogen och gulkroppshormon, säger Eva von Schoultz.

– Även om det är frestande att spekulera i att behandlingsregimer med östrogen och ett minimum av progestogen eventuellt är säkra, förblir hanteringen av klimakteriesymptom och livskvalitet hos patienter med bröstcancer ett viktigt olöst problem. Eftersom östrogen- och progestogendoserna och behandlingsregimerna kan förknippas med återfall i bröstcancer finns det ett akut behov av att identifiera säkra och effektiva strategier för att hantera klimakteriesymptom och förbättra livskvaliteten hos patienter med bröstcancer.

###

Publikation: von Schoultz E, Rutqvist LE. Menopausal Hormone Therapy After Breast Cancer: The Stcckholm Randomized Trial. J Natl Cancer Inst 2005;97:TKTK.


Obs! Journal of the National Cancer Institute ges ut av Oxford University Press och är inte anslutet till National Cancer Institute. Hänvisning till Journal of the National Cancer Institut krävs i alla nyhetsrapporteringar. Besök Journal of the National Cancer Institut online på http://jncicancerspectrum.oupjournals.org/

Kontaktpersoner:
Eva von Schoultz, docent Karolinska Institutet, telefon: 08-517 76471, 08-587 01376 eva.vonshoultz@karolinska.se
Sabina Bossi, pressekreterare, Karolinska Institutet, sabina.bossi@admin.ki.se
Sarah L. Zielinski, Journal of the National Cancer Institute, +1-301-841-1287, jncimedia@oupjournals.org

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera