Artikel från Karolinska Institutet
8 juni 2004

Förlorat luktsinne kan ofta behandlas

Behandling med kortisontabletter kan hjälpa patienter som förlorat luktsinnet på grund av inflammation, t ex polyper i näsan att återfå sitt luktsinne. Operation gav ingen ytterligare förbättring av luktsinnet. Dessa resultat visas i en avhandling från Karolinska Institutet.

Polyper i näsan och bihålorna visar sig bland annat som nästäppa, snuva och ofta bortfall av luktsinnet. Patienter med näspolyper beskriver många gånger luktsinnesförlusten som det värsta symtomet. Sjukdomen behandlas medicinskt med kortisonpreparat eller kombinerat med kirurgi.

Läkare Ebba Hedén-Blomqvist har i sitt avhandlingsarbete studerat olika behandlingsalternativs effekter på luktsinnet. Resultaten visar att operation av polyper gav signifikant mindre nästäppa, jämfört med enbart medicinsk behandling, men gav inte någon ytterligare förbättring av luktsinnet. Tio dagars kombinerad behandling med kortisontabletter och kortisonspray gav en påtaglig förbättring av luktsinnet.

En slutsats är att om, efter inledande kortisonbehandling, nästäppa är huvudsymtomet hos patienter med näspolyper, rekommenderas kirurgisk behandling. Om däremot luktnedsättning är huvudsymtomet, tillför kirurgisk behandling i normalfallet inte någon ytterligare förbättring.

En studie har också gjorts av hur luktnedsättning eller luktsinnesförlust påverkar patienternas livskvalitet och hur de lär sig att leva med detta handikapp. Patienter med besvärande luktnedsättning har hittills varit en styvmoderligt behandlad patientgrupp. Resultaten visar att patienter som drabbas av luktnedsättning kan uppleva en påtaglig försämring av livskvaliteten. För att hantera detta handikapp kan vissa praktiska och känslomässiga förhållningssätt uppmuntras hos patienter som nyligen förlorat sitt luktsinne.

Avhandling:
Evaluation of medical and/or surgical treatment of anosmia/hyposmia in association with inflammatory disease of the upper airway

Författare:
Ebba Hedén Blomqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-517 704 04 eller mail ebba.heden-blomqvist@ks.se

Disputation:
Fredag 11 juni 2004, kl 9.00, Nanna Svartz auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera