Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2004

Nya rön om kaffets effekt mot Parkinsons

Kaffe- och tedrickare har ett skydd mot Parkinsons sjukdom. Personer som varit medvetslösa efter slag mot huvudet eller exponerats för bekämpningsmedel är däremot överrepresenterade bland Parkinsonpatienter. Det visar preliminära resultat från en stor europeisk studie.

Forskare från fem länder – Sverige, Skottland, Italien, Rumänien och Malta – deltar i den så kallade Geoparkinson-studien, som bedrivs inom EU:s femte ramprogram. Syftet är att studera kombinationen av miljöfaktorer och genetiska varianter som orsaker till sjukdomen.

– De första epidemiologiska resultaten stärker tidigare uppfattningar och avfärdar andra. Ett väldigt tydligt samband är att kaffe och te fungerar preventivt och dosberoende, säger Peter Söderkvist, professor i cellbiologi vid Linköpings universitet och ledare för den svenska delen av studien.

Kaffehypotesen som först lanserades av forskare på Hawaii ger ingen förklaring till hur koffeinet i kaffe och te kan skydda mot Parkinson’s. Koffein har emellertid en struktur som påminner om dopamin, den signalsubstans i hjärnan som förekommer i alltför låg halt hos Parkinsonpatienter. Det är också känt att hjärnan har speciella mottagarmolekyler (receptorer) för koffein.

Studien omfattar nära 2 400 personer varav 781 patienter med Parkinson’s och 1 587 friska kontroller. De har fått svara på enkätfrågor om en rad olika omgivningsfaktorer som i tidigare studier uppvisat samband med sjukdomen. Deras livstidsexponering för lösningsmedel, bekämpningsmedel och vissa metaller har beräknats. Slutligen har de fått lämna ett blodprov för genetisk analys.

Den faktor som slår ut tydligast i materialet är att flera gånger i livet blivit slagen medvetslös. Men även en enda sådan händelse ger en signifikant ökning av risken för att utveckla sjukdomen. Starka samband finns också för arbete med bekämpningsmedel liksom längre tids bruk av sömnmedel, ångestdämpande och antidepressiva läkemedel.

För den genetiska delen av studien har forskargruppen valt ut ett 20-tal gener som förmodas ha ett samband med Parkinson’s sjukdom. Analyserna på sju av dessa utförs vid Linköpings universitet. Tidigare studier tyder på att en av dem, en variant av glutathion-S-transferas M (GSTM1) – som förekommer hos hälften av Sveriges befolkning – har en skyddande effekt mot sjukdomen. Dessa resultat redovisas av Ahmad Ahmadi i hans doktorsavhandling “Genetic Predisposition and Risk Factors for Neurodegenerative Diseases” (Linköping University Medical Dissertations No. 844).

Kontaktinformation
För närmare information om Geoparkinson-studien kontakta professor Peter Söderkvist, 013-221708, peter.soderkvist@ibk.liu.se
Ahmad Ahmadi nås på 013-222699, ahmah@ibk.liu.se

________________________
Åke Hjelm
Informationsavdelningen
Linköpings universitet
013-281395, akehj@info.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera