Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2004

Lokal samverkan kan minska alkoholrelaterade problem

Alkoholservering på krogen till berusade eller underåriga har minskat kraftigt sedan 1996.

Att tillämpa en ansvarsfull alkoholservering för att minska berusning och våld har också starkt stöd inom allmän befolkningsgrupp. Lokal samverkan mellan myndigheter och krogbranschen kan minska alkoholrelaterade problem. Detta presenteras i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Andelen krogar, i två studerade stockholmsområden, som nekade servering av alkohol till berusade personer ökade från 5 procent 1996 till 47 procent 1999. Samtidigt nekades även underåriga alkoholservering i högre grad, från 55 procent 1996 till 68 procent 2001. Det visas i Eva Wallins avhandling från institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

1996 startade ett samverkansprojekt inriktat på krogar i Stockholms innerstad. Representanter från myndigheter och krogbransch utvecklade då en tvådagarsutbildning i ansvarsfull alkoholservering för krögare, serveringspersonal och ordningsvakter. Myndigheterna har även utvecklat nya rutiner för tillsyn av alkoholservering.

I den aktuella avhandlingen jämfördes om ett lokalt samverkansprojekt i ett område i Stockholms innerstad hade några effekter på problem kopplade till alkoholkonsumtion på krogen i jämförelse med ett område i stadsdelen Södermalm. Studien visar att den polisrapporterade brottsligheten minskade med 29 procent i innerstadsområdet under projektperioden jämfört med kontrollområdet Södermalm.

En kombination av aktiviteter (lokal mobilisering, utbildning i ansvarsfull alkoholservering, policyförändringar och effektiv tillsyn) har troligtvis bidragit till minskningen av alkoholrelaterade problem på krogen. En hög grad av permanentning av verksamheten ökar möjligheterna för långtidseffekter.

En enkät som skickades till 1000 slumpmässigt utvalda stockholmare visar också på en positiv inställning till att krogar tillämpar ansvarsfull alkoholservering. 86 procent stödde att krogar som serverar kraftigt berusade personer och underåriga ska förlora serveringstillståndet och över hälften var positiva till att krogpersonal får utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Däremot var stödet svagt för åtgärder som att minska antalet serveringsställen, att begränsa öppettider eller att höja alkoholpriset på krogen. Män, unga individer (under 30 år) och personer som ofta besöker pubar och nattklubbar var inte lika positivt inställda till de olika strategierna.


Avhandlingens titel:
Responsible beverage service: Effects of a community action project.

Författare:
Eva Wallin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, tel 08-737 5140, mobil 070 484 8307 eller mail eva.wallin@stad.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera