Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2003

Presskonferens i samband med nordiskt vetenskapligt möte om alkohol och stress

Trots att sambandet mellan alkoholbruk och stress är välkänt forskars det inte så mycket på området i Norden. Under tre dagar, 9-11 oktober, träffas därför ett 80-tal nordiska forskare i Göteborg för att diskutera frågeställningen vid ett vetenskapligt möte.

I samband med mötet hålls en presskonferens där fyra forskare inom området berättar om sin forskning. Presskonferensen hålls torsdagen den 9 oktober klockan 11.30 i Köpenhamnsrummet på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Nya varvet, Byggnad 25, Göteborg.

Stress interaction with alcohol in humans

Forskarassistent Anna Söderpalm, verksam vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Både akuta och kroniska stressmoment i livet kan leda till ökat alkoholbruk. Anna Söderpalm visar bland annat i sina studier att stress ökar den subjektiva upplevelsen av att alkohol har en lugnande effekt.

Stress and drinking in a university setting – related to mental symptoms

Docent Agneta Öjehagen, verksam vid Lunds universitet, Lund

Flera studier har visat att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och stress hos studenter på universitetet. Agneta Öjehagen har därför studerat om det går att samordna program för stresshantering med program som syftar till minskat alkoholbruk.

Violent behaviour, alcohol and drug use among adolescents as related to sex and personality characteristics

Forskningsassistent Jenny Eklund, verksam vid Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholms universitet och Karolinska Institutet, Stockholm

Jenny Eklund har i sin studie fokuserat på mönster av våldsamt beteende, alkohol- och drogbruk hos ungdomar och undersökt om dessa mönster kan relatera till olika personlighetsdrag.

Work, stress and alcohol in men – a longitudinal perspective

Forskare Tomas Hemmingsson, verksam vid Arbetslivsinstitutet, Stockholm

Hans forskningsresultat visar att ett litet inflytande över sin arbetssituation kan vara en riskfaktor för att utveckla alkoholproblem.

Det vetenskapliga mötet arrangeras av universitetslektor Fredrik Spak, institutionen för samhällsmedicin vid Sahlgrenska akademin, Jan Ballin, institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, Claudia Fahlke, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och Lars Fredén vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

För mer information kontakta:

Fredrik Spak, telefon: 031-773 68 69, mobiltelefon: 070-650 11 97, e-post: fredrik.spak@socmed.gu.se

Webbplats: http://www.nhv.se/nar/

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera