Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2003

Luktsinnets uppbyggnad och funktion

Om ett protein som är viktigt för överförandet av signaler från luktreceptorerna i nervceller saknas leder det till att denna grupp nervceller inte fungerar. De minskar också i antal, vilket tyder på att det är viktigt för nervceller att vara aktiva för att överleva. Det framgår av en avhandling som Marianne Norlin försvarar vid Umeå universitet den 21 mars.

Luktsinnet är viktigt för att finna föda och undvika faror samt för kommunikation mellan olika individer. De flesta däggdjur har två luktorgan: det huvudsakliga luktorganet, som detekterar vanliga luktämnen, samt det vomeronasala organet, eller Jacobsons organ, som främst känner igen feromoner. Det senare är en speciell typ av luktämnen som utsöndras av en individ och som kan påverka hormonnivåer och beteenden hos andra individer av samma art. Nervceller i båda luktorganen har specialiserade proteiner, s.k. luktreceptorer, på cellytan som känner igen olika luktämnen. Däggdjur har fler än 1 000 olika luktreceptorer och varje nervcell uttrycker bara en enda luktreceptor.

Både det huvudsakliga luktorganet och det vomeronasala organet är uppdelade i zoner, där nervceller i de olika zonerna uttrycker olika luktreceptorer. I avhandlingen beskrivs uttryck av gener som tyder på att zonerna har olika mekanismer som styr bildandet av nya luktsinnesnervceller, påverkar till vilken region i hjärnan nervcellerna skickar sina utskott samt reglerar signaler i nervcellerna vid luktämnesdetektion. Vidare visas att nervceller i de olika zonerna i det huvudsakliga luktorganet känner igen strukturellt olika luktämnen. Möss som saknar ett protein som är viktigt för överförandet av signaler från luktreceptorerna i nervceller, och därmed har problem med att detektera vissa typer av luktämnen och feromoner, får ett delvis ändrat socialt beteende.

Studier av luktsinnet ger inte bara ny information om hur detta sinnesorgan fungerar och varför det är viktigt, utan bidrar också med information om basala mekanismer för bildandet och funktionen av nervsystemet som helhet.

Avhandlingen har titeln “Zonal arrangement and function of mouse main and accessory olfactory neurons”. Svensk titel: “Zonal organisation och funktion av primära luktsinnesneuroner i mus”.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i föreläsningssalen Major Groove, Inst. för molekylärbiologi, by 6L.
Fakultetsopponent är Dr. Jörg Strottman, Institute für Physiologie, Universität Hohenheim, Stuttgart, Tyskland.

Kontaktinformation
Marianne Norlin finns vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet. E-post: marianne.norlin@molbiol.umu.se
Tel. 070-1729186, 090-785 6714 (arb.), 090-13 23 31 (bost.)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera