Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 augusti 2002

Ginseng förbättrar immunförsvaret hos kor

I Kina har ginseng använts i årtusenden för att stärka människors och till viss del även djurs hälsa. Det finns dock få vetenskapliga bevis för växtens effekter. I en ny doktorsavhandling vid SLU visar veterinär Songhua Hu att ginseng stimulerar immunförsvaret hos mjölkkor. Både förmågan hos vita blodkroppar att äta och döda bakterier, och cellernas förmåga att dela sig och öka i antal förbättrades. Likaså förstärktes effekten av vacciner när dessa kombinerades med ginseng.

Juverinflammation (mastit) hos mjölkkor är en vanlig bakteriesjukdom som ofta drabbar djur med nedsatt immunförsvar. I sin doktorsavhandling visar Songhua Hu, SLU, att extrakt utvunnet från ginsengrot (Panax ginseng C.A. Meyer) stimulerar immunförsvaret i kons juver och motarbetar bakterieinfektionen.

Det finns olika typer av vita blodkroppar (leukocyter), och alla utgör en viktig del av immunförsvaret. För att kunna studera hur dessa celler fungerar med eller utan ginsengextrakt, isolerade Songhua Hu olika sorters vita blodkroppar från mjölkkornas blod och mjölk. Resultaten visar att extraktet stimulerar förmågan hos så kallade neutrofila leukocyter att äta upp och döda bakterier. Ginseng stimulerar också förmågan hos andra blodkroppar (lymfocyter) att föröka sig. Effekten på celler från blod och mjölk var likartad.

När kor med lindrig juverinflammation injicerades med ginsengextrakt, stimulerades också de neutrofila leukocyternas funktion i blodet. Även de vita blodkroppar som kallas blodmonocyter ökade i antal. Antalet infekterade juverdelar visade också tendens att minska efter behandlingen.

Vid en vaccination injiceras oskadliggjorda virus- eller bakteriedelar för att kroppen ska producera antikroppar, och på så sätt vara bättre förberedd vid en äkta virus- eller bakterieattack. Songhua Hu visar i sin avhandling att ginseng också stimulerar bildningen av antikroppar vid vaccination av marsvin och nötkreatur. När marsvin injicerades med ett inaktiverat svinparvovirus och ett ginsengextrakt, ökade antalet antikroppar i jämförelse med effekten från enbart vaccin. Då ett år gamla kvigor injicerades med ginsengextrakt i kombination med ett bakterievaccin förbättrades både antikroppsproduktionen och blodlymfocyternas förmåga att föröka sig, jämfört med när enbart vaccinet användes.

Sammanfattningsvis visar Songhua Hu att extrakt från ginsengrot direkt kan stimulera immunförsvaret hos nötkreatur, och att extrakten också kan fungera som effektiva adjuvans (understöd för huvudläkemedel) i vacciner. De använda ginsengextrakten är säkra att använda på marsvin, möss, minkar, grisar och nötkreatur, eftersom inga, eller i ett enstaka fall ringa, lokala biverkningar uppkom.

Veterinär Songhua Hu, institutionen för obstetrik och gynekologi, SLU, försvarar fredagen den 30 augusti kl. 09.15 sin doktorsavhandling med titeln Immunomodulatory and adjuvant effects of ginseng extracts with emphasis on defence mechanisms of the bovine udder. Disputationen äger rum i Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala. Opponent är professor Alfonso Zecconi, Università degli Studi di Milano, Italien.

Kontaktinformation
Mer information: Karin Persson Waller, tel: 018-67 46 72
E-post: Karin.Persson.Waller@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera