Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2001

Chalmers matematik utvald:Internationalisering på hög nivå

Än en gång har det bevisats att Matematiken på Chalmers har mycket högt anseende. När det välrenomerade tyska Fraunhofersällskapet för första gången söker efter en partner i det akademiska Europa faller valet på Sektionen för matematik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Nu öppnas dörrarna för Chalmers forskare till stora delar av den tyska industrin, och för de tyska forskarna till industrin i Sverige.

Det nybildade Fraunhofer-Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics ska ägna sig åt tillämpad matematik för industrin. Hjärtat på den tyska sidan är Fraunhofer Gesellshaft (FhG) och det omsätter nio miljarder kronor årsvis.

Under sitt paraply har Fraunhofer 56 institut i Tyskland och dessutom forskningscentra i USA och Asien. När man nu väljer att söka partners i Europa väljer man först och främst matematikerna på Chalmers.
– Vi är mycket stolta över detta säger styrelseordföranden för det nya samarbetet, professor Peter Jagers. Han tar gärna upp vad som står i regeringens senaste forskningsproposition om vikten av att hitta goda former för samverkan mellan universiteten och industrin och säger, att bättre partner än Fraunhofersällskapet för att effektivt ta tillvara vetenskap för industrin inte står att finna.

Chalmers och Fraunhofer kompletterar varandra synnerligen väl. Chalmers har sedan länge en god samverkan med de stora, svenska företagen medan Fraunhofers institut för industri-matematik, ITWM, har ett gott samarbete med de tyska små- och medelstora företagen. Innehållsmässigt har Chalmers sin styrka inom sannolikhet och matematisk statistik medan Fraunhofers tyngdpunkt finns inom beräkningsteknik. Direkt ska man börja samarbeta inom områdena utmattningsproblem hos material, biostatistik kopplad till läkemedelsindustrin, optimeringsproblem och teknik för industriell kvalitetssäkring.

För ytterligare information kontakta Bodil Vesterlund Tingsby, 031-772 2548, eller
Uno Nävert, e-post: uno@fcc.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera