Tema

Kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion med åren

I en undersökning om kvinnor och alkohol visar det sig att kvinnornasalkoholkonsumtion minskade i takt med att de blev äldre. Vid enfemårsuppföljning framkom att andelen kvinnor med alkoholdiagnos inte hadeförändrats.

Studien visar bland annat att alkoholproblem var vanligare bland de gifta
kvinnor som hade svårt att komma överens med sin man om praktiska saker än
bland dem som hade lättare för att komma överens. Men ännu vanligare var
alkoholproblem bland de kvinnor som aldrig hade varit gifta. De kvinnor som
hade barn yngre än 15 år boende hemma hade mer sällan alkoholproblem jämfört
med dem utan barn.

Att inte ha en sysselsättning, antingen genom yrkesarbete eller genom
utbildning, ökade risken för alkoholproblem något. Kvinnor med
alkoholproblem deltog dessutom inte så ofta i olika fritidsaktiviteter
jämfört med vad kvinnor utan alkoholdiagnos gjorde och skillnaden var störst
när det gällde kulturella aktiviteter.

Avhandlingen visar också att ungefär en tredjedel av kvinnorna som
förtidspensionerats hade en alkoholdiagnos. De flesta av dessa hade fått sin
diagnos innan förtidspensioneringen. Alkoholdiagnosen var dock inte i något
fall uppgiven som orsak till förtidspensionen.

Kvinnor från socialgrupp III löpte större risk att få alkoholproblem,
jämfört med kvinnor från högre socialgrupper. Men när forskarna utöver
kvinnornas yrke också tog hänsyn till deras utbildning, lyfte ut kvinnor i
socialgrupp III som hade avslutade universitetsutbildningar och kvinnor i
socialgrupp I som endast hade grundskola, försvann skillnaden mellan
socialgrupperna.

Beror kvinnors alkoholproblem på sociala förhållanden eller får
alkoholproblem sociala konsekvenser? Det diskuteras i avhandlingen som utgår
från studien 2Kvinnor och Alkohol i Göteborg2 som startade 1986 och
fortfarande pågår. Studien omfattar för närvarande kvinnor mellan 20 och 75
år. Alla kvinnorna är, eller har varit, bosatta i västra delarna av
Göteborg.

Leg arbetsterapeut: Kajsa-Lena Thundal, tel 031-61 79 55, fax 031-16 28 47,
tel bostad 031-25 33 69 e-post: kajsa-lena@socmed.gu.se

Handledare: Peter Allebeck tel 031-61 79 63, fax 031-16 28 47
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, institutionen
för samhällsmedicin, avdelningen för socialmedicin.
Avhandlingens titel: Social conditions and lifestyle among women with
alcholrelated problems.
Avhandlingen försvarades fredagen den 2 mars.

Kvinnor minskar sin alkoholkonsumtion med åren

 lästid ~ 1 min