placeholder bild.
5 december 2011

Massaved eller skogsbränsle? Tre tumregler ger svaret.

<p>Ska vi ta ut massaved eller skogsbränsle i den här gallringen? Det är en vanlig fråga i dag.</p>

placeholder bild.
2 december 2011

Dyrare biobränsle från skogen

<p>Kostnaderna för biobränsle från skogen ökar. Det uppger de stora producenterna av skogsbränsle i en...

placeholder bild.
25 februari 2011

Hybridasp och poppel kan öka Sveriges tillgång på förnyelsebar energi

<p>Koldioxidutsläppen ska minska. År 2020 ska hälften av all energi i Sverige komma från förnyelsebara råvaror. En...

placeholder bild.
25 februari 2011

Skogsmaskinförarnas arbetsmiljö måste förbättras

<p>Snabba och enkla sätt att ändra stolens inställningar är ett av de effektivaste sätten att förbättra...

placeholder bild.
17 november 2010

Vinnarkoncept för skogsentreprenörer

<p>Ansvarstagande personal som jobbar hårt och en tydlig strategi för maskinbyten. Det förenar lönsamma entreprenadföretag i...

placeholder bild.
14 juni 2010

På väg mot insekticidfri återbeskogning

<p>De FSC-certifierade skogsföretagen har tillsammans med Plantskyddskommittén, där Skogforsk är huvudman, tagit ett nytt...

placeholder bild.
7 juni 2010

Ny sågmotor kapar bättre

<p>Kapsprickor är ett ökande problem för sågverken. Men en ny sågmotor som kapar snabbare ger kortare kapsprickor än en...

placeholder bild.
24 maj 2010

Krossa stubbarna på avlägget

<p>Stubbskörden ökar i Sverige. Men stubbar är skrymmande och dyra att transportera, eftersom lastbilarnas lastkapacitet utnyttjas...

placeholder bild.
7 april 2010

Skogsbruket vill ha förädlat men saknar plantor

<p>Plantering av förädlat material är en av de effektivaste och billigaste metoderna att öka skogsproduktionen i Sverige. Men...

placeholder bild.
8 februari 2010

Älgbete orsakar stora tillväxtförluster

<p>Hårt älgbete på ungtallar gör att vissa träd dör. De överlevande växer sämre och producerar mindre...

placeholder bild.
8 februari 2010

Skogsägare vill ta ut mer grot

<p>Grotuttaget är fortfarande relativt lågt i Sverige. Enligt Skogsstyrelsen görs bara uttag på knappt 4 av 10 avverkningar. Men...

placeholder bild.
4 februari 2010

Röjning före slutavverkning underlättar grotuttag

<p>Röjning av underväxande småträd före slutavverkning ger bättre kvalitet på groten och underlättar...

placeholder bild.
3 februari 2010

Doftämnen motverkar angrepp på granfrö

<p>Det är brist på förädlat granfrö i Sverige. En av de främsta anledningarna är att så många kottar...

placeholder bild.
25 januari 2010

Så mycket skogsbränsle ger avverkningen

<p>Skogsbränsle blir ett allt viktigare sortiment. Men för att få hög leveranssäkerhet och effektiv logistik måste...

placeholder bild.
14 januari 2010

Framtidens skogsmaskin både buntar och skördar

<p>Billigare drivning, bättre utnyttjande av arbetskraften och stora miljövinster. Det kan bli möjligt enligt Skogforsk om den...

placeholder bild.
13 januari 2010

Skördaraggregat med matarhjul presterade bäst

<p>I en gallring i tät tallskog har Skogforsk jämfört tre olika typer av skördaraggregat för uttag av skogsbränsle. Det...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera