Artikel från Skogforsk
3 februari 2010

Doftämnen motverkar angrepp på granfrö

Det är brist på förädlat granfrö i Sverige. En av de främsta anledningarna är att så många kottar och frön förstörs av skadeinsekter. Skogforsk har varit med och utvecklat syntetiska feromoner, doftämnen, som ett led i bekämpningen av de fröätande insekterna.

— Feromonerna kan bli ett miljövänligt, skarpt verktyg i kampen mot skadeinsekter i granfröplantager, säger Olle Rosenberg, Skogforsk.

De allvarligaste skadegörarna är fjärilsarterna grankottmott och grankottvecklare samt grankottflugan.

— I tolv plantager som följts i 18 år var över 40 procent av grankottarna angripna av en eller flera av dessa tre arter. Och även om fröna inte alltid förstörs så fördyras och försvåras klängningen av kottarna och efterbehandlingen av frö på grund av kåda och exkrementer, säger han.

I dag finns ett biologiskt bekämpningsmedel som är godkänt att använda i fröplantager, Turex 50 WP. I Skogforsks studier minskar det angreppen av grankottmott med 60 procent. Men det har ingen effekt på grankottvecklaren.

— Vi har under 2005-2008 testat ett stort antal andra bekämpningsmedel, men inte lyckats reducera skadorna av grankottvecklaren. Därför behövs nya verktyg. Feromonerna kan mycket väl bli ett sådant, säger Olle Rosenberg.

Fakta
* Ett syntetiskt feromon för grankottmott har utvecklats av Lunds universitet, Skogforsk, INRA (Frankrike) och University of California (USA).
* Lunds universitet och Skogforsk har tagit fram ett syntetiskt feromon som lockar grankottvecklare.
* I båda fallen rör det sig om sexferomoner som honorna sänder ut för att locka till sig hanar.

Läs mer i Resultat nr 19, 2009 som finns att beställa på www.skogforsk.se/butiken.

Kontaktinformation
Kontakt
Olle Rosenberg, Skogforsk. Tel: 018-18 85 46, 070-620 70 36
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera