Bild på skogsmaskin.
18 september 2019

Spelteknik förenklar för maskinförare i skogen

Det pågår ett teknikskifte i skogen. Utvecklingen av snabb datorkraft öppnar för smartare och effektivare styrning av skogsmaskinernas kranar....

5 april 2019

Skogen – Sveriges försvar mot växthuseffekten

Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Och en ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge...

22 maj 2017

Senare avverkning gynnar livet i skogen

Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter, visar...

18 januari 2016

Stora lastbilar kan spara 44 000 ton koldioxid

Om skogsbruket använde HCT-lastbilar (High Capacity Transport) vid alla transporter skulle man under ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle...

placeholder bild.
16 september 2015

Nya grepp krävs efter skogsbränder

I augusti 2014 rasade den största skogsbranden i Sverige i modern tid. I spåren av den står skogsägarna i Västmanland inför att föryngra stora...

placeholder bild.
3 juli 2015

Effektiva virkesflöden kräver ledarskap

Skogsföretagens uppgifter om lagervolymer vid bilväg brister ofta i kvalitet – helt i onödan. – Det handlar främst om att uppgifter inte...

placeholder bild.
30 december 2013

Färre älgskador med rätt skogsskötsel

Man kan troligen minska älgskadorna i tallskog genom att hålla en hög stamtäthet, undvika överskuggande löv och ta bort skadade träd vid...

placeholder bild.
16 december 2013

50 satsade miljoner ska ge 1 miljard i vinst

Produktivitetsutvecklingen i skogsbruket har stannat av. Det är allvarligt för en av landets viktigaste näringar då konkurrens­kraften...

placeholder bild.
5 december 2013

Ny grupp ger entreprenörer mer inflytande

Nu startar Entreprenörsforum, en grupp som ska fokusera på de frågor som är viktigast för skogsentreprenörer och som ska stärka...

placeholder bild.
17 januari 2013

Skogsplantornas tillväxt kan dubbleras

Skogforsk har testat var gränsen för skogsplantornas tillväxt går under ideala förhållanden. 2,5 meter på fem år. Så bra växer en vanlig...

placeholder bild.
3 oktober 2012

Lasersensorer på skördaren ger ny bild av skogen

Med hjälp av laserbaserade sensorer på så kallade gallringsskördare kan man registrera data om det gallrade beståndet och få ett kvitto på hur...

placeholder bild.
24 september 2012

Skogsbruket blir inte effektivare

I decennier har det svenska skogsbruket framgångsrikt effektiviserat sina avverkningar. Men nu har utvecklingen avstannat. Siffror från Skogforsk...

placeholder bild.
14 september 2012

Skogsbrukets kostnader ökade 2011

Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 % i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna...

placeholder bild.
4 juli 2012

Bättre urval ger snabbväxande träd

Ett nytt verktyg för värdering av skogsträdens avelsegenskaper ger mer snabbväxande träd än tidigare. Det visar en undersökning från...

placeholder bild.
2 juli 2012

Omfattande tester av stora lastbilar

Hur stora fordon klarar skogsbilvägarna? Och hur kan lastbilstransporter samverka bättre med järnvägstransporterna? Nu förbereds omfattande...

placeholder bild.
2 juli 2012

Viltskador ska utredas

Nu ska viltets skador på skogen undersökas i ett stort projekt. Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut, ska mäta hur viltets bete påverkar...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera