Tema

Skogsbrukets kostnader ökade 2011

Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 % i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna för skogsvård och vägar gått upp.

Under 2011 ökade skogsbrukskostnaden med 8 procent i förhållande till år 2010. Det beror på att andelen gallring har ökat, men också att kostnaderna för skogsvård och vägar gått upp.

Det visar Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät för 2011. Förra året dämpades kostnadsökningarna något, men endast temporärt.

– Nu ökar kostnaderna igen, precis som under större delen av 2000-talet, kommenterar Skogforsks analytiker Torbjörn Brunberg.

Enskilda kostnadsposter som föryngringsavverkning, gallring, skogsvård och transporter ökade med ungefär 2,6 procent under 2011 och följde därmed inflationen.

FAKTA
Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Skogsbrukets kostnader ökade 2011

 lästid ~ 1 min