Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2012

Viltskador ska utredas

Nu ska viltets skador på skogen undersökas i ett stort projekt. Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut, ska mäta hur viltets bete påverkar skogsträdens tillväxt och kvalitet.

För ett par år sedan kunde Skogforsk visa att hårt älgbete i vinterbeteslandet runt Furudal i Dalarna orsakade stora tillväxtförluster hos skogen. Men det finns ganska liten kunskap om hur skogen påverkas i områden med mer normal älgtäthet.

Nu ska Skogforsk jämföra produktion och kvalitet hos tallar och granar i skyddade, inhägnade ytor med områden som betas av älg och andra klövvilt. I sommar byggs de första inhägnaderna.

– Det här är försök som kommer att ge data i decennier med start redan i plantstadiet, säger viltekologen Märtha Wallgren vid Skogforsk som leder projektet.

KONTAKT
Märtha Wallgren, forskare, tel: 018-18 85 83
Erik Viklund, kommunikationschef, tel: 018-18 85 40

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera