Artikel från Skogforsk

Om skogsbruket använde HCT-lastbilar (High Capacity Transport) vid alla transporter skulle man under ett enda år spara 16,8 miljoner liter bränsle och 44 200 ton koldioxid, enligt forskning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut finansierat av skogsnäringen och staten.

Under 2014 följde Skogforsk i detalj ett omfattande transportarbete (ca 38 miljoner tonkm) inom rundvirkesdelen av ETT-projektet. Forskarna kunde konstatera att den högre nyttolasten sänker bränsleförbrukningen med 106 000 liter och CO2-utsläppen med 307 000 kg. Uppskalat till hela skogsbrukets transportarbete skulle dessa resultat ge mycket stora, positiva miljöeffekter.

I genomsnitt har den viktbaserade lastfyllnadsgraden i studien visserligen varit 92 procent, men resultaten visar att HCT-fordon med bruttovikt på 74 ton är känsliga för virke med låg densitet. Även enskilda 74-tons gruppbilar som kört lagrat virke har haft svårt att nå en hög lastfyllnadsgrad – och alla fordon i studien har svårt att hålla uppe lastvikten sommartid.

Svårigheter att nå full lastfyllnad
Högst lastfyllnad har ETT90 och 68-tons gruppbilar, med 99 resp. 98 procent. Det visar att det går att nå en hög viktbaserad lastfyllnadsgrad . Men det krävs längre fordon med fler virkestravar eller – som i gruppbilarnas fall – att man kan undvika extra fordonsvikt och utnyttja lastbilarnas förmåga att lasta tillräckligt mycket virke. Särskilt när det är sommar och virket är torrt och lätt eller när virket lagrats länge.

Erfarenheter från Finland, som kommit längre än Sverige i införandet av tunga lastbilar, har också visat på svårigheterna att uppnå full lastfyllnad vid ökad bruttovikt. Därför tror forskarna att det är särskilt viktigt att ställa om transporter av lagrat virke till 90 tons-bilar för att optimera nyttan för både klimatet och kostnaderna.

Bland annat körs en del virke med 74-tonsbilar som på sikt ska kunna byggas om till 90 ton. Det innebär att bilen egentligen är optimerad för högre lastvikter. Det finns detaljer som är överdimensionerade och därför väger bilen för mycket i förhållande till lastvikten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera